h

Nieuws van de afdeling

4 maart 2021

Richard Croeze vervangt tijdelijk Hülya Polat in de raad

Foto: SP

Richard Croeze, die al enige tijde fractie ondersteuner was, is vanavond geïnstalleeerd als raadslid van Midden-Groningen. Hij zal tijdelijk de met ziekteverlof zijnde Hülya Polat vervangen.

Lees verder
2 maart 2021

Vragen SP situatie / ontwikkeling Zonnepark Siepweg

Foto: I. Croeze

In week 8 van dit jaar bereikte ons het nieuws dat er activiteiten zijn rondom de Laveiweg en Siepweg, beide te Sappemeer (Sappemeer- Noord), namelijk het aanleggen van kabelverbindingen voor een Zonnepark nabij de Siepweg. Na gesproken te hebben met een bezorgde inwoner en na het ontvangen van een brief die naar alle fracties is verzonden zijn wij ter plaatse gaan kijken en hebben wij een aantal vragen aan het college. 

Lees verder
30 januari 2021

STOEPKRIJT FAKKELS OVERAL IN HET AARDBEVINGSGEBIED

Foto: SP

De SP is nieuwe acties gestart tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Vandaag was de partij in 10 dorpen in het aardbevingsgebied om fakkels te verspreiden. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Deze ramp moet stoppen. Samen eisen we de aandacht van den Haag op.” De partij hekelt dat er al jaren mooie beloftes worden gedaan maar nog steeds tienduizenden Groningers wachten in een kapot huis. 

Lees verder
30 januari 2021

Aftrap nieuwe gaswinningsacties: stop de vergeten ramp in Groningen

Foto: SP

De SP start nieuwe acties tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Volgens de partij is het niet te verkroppen dat tienduizenden Groningers nog steeds wachten. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Er moet een crisisaanpak komen voor de ramp in Groningen”. De partij start daarom een coronaproof fakkelprotest. Bianca Wieringa uit Woltersum heeft als aftrap van de acties samen met Beckerman een fakkel op haar onveilige woning geschilderd.

Lees verder
16 december 2020

SP Midden-Groningen zet bezorging kerstattentie leden On Hold

Foto: SP

De SP Midden-Goningen had het voornemen om al haar leden een kleine kerstattentie te bezorgen met doel een beetje licht en warmte in deze donkere dagen te brengen. Maar door de nieuwe maatregelen zien zij zich genoodzaakt ook dit On Hold te zetten en na de lockdown weer verder te gaan met het rondbrengen.

Lees verder
19 november 2020

Schriftelijke vragen van de SP over het Witboek zwemveiligheid en het bevorderen van de zwemvaardigheid bij kinderen

Foto: SP

Het kennisproject NL Zwemveilig heeft een tijd geleden een witboek gepubliceerd dat handvatten en praktijkvoorbeelden geeft hoe zwemveiligheid op lokaal niveau bevorderd kan worden

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier