h

Vragen SP situatie / ontwikkeling Zonnepark Siepweg

2 maart 2021

Vragen SP situatie / ontwikkeling Zonnepark Siepweg

Foto: I. Croeze

In week 8 van dit jaar bereikte ons het nieuws dat er activiteiten zijn rondom de Laveiweg en Siepweg, beide te Sappemeer (Sappemeer- Noord), namelijk het aanleggen van kabelverbindingen voor een Zonnepark nabij de Siepweg. Na gesproken te hebben met een bezorgde inwoner en na het ontvangen van een brief die naar alle fracties is verzonden zijn wij ter plaatse gaan kijken en hebben wij een aantal vragen aan het college. 

 1. Op de website van Enexis kunnen we lezen dat deze werkzaamheden de aanleg van een kabelverbinding voor het zonnepark Solar Proactive B.V. dat wordt gebouwd nabij Siepweg te Sappemeer betreffen.

  1. Bent u bekend met deze werkzaamheden en 

  2. zo ja, kunt u aangeven waarom wij als raad niet zijn geïnformeerd?

 2. Bent u bekend met de plannen voor het ontwikkelen van een zonnepark in het gebied rondom de Siepweg? Dit gebied is begrensd door o.a. de Laveiweg en het Achterdiep NZ.

  1. Zo ja, wanneer worden wij als raad hierin meegenomen?

  2. Zo nee, kunt u ons dan uitleggen waarom hier dan wel voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd?

 3. Er is al vaak gezegd, geen draagvlak, geen zonnepark. Zie ook https://www.rtvnoord.nl/nieuws/203712/Zonneparken-in-Midden-Groningen-Niet-in-mijn-straat-wel-langs-de-N33  waarin Dhr. Borg reageert op al bekende initiatieven ‘Die maken volgens de wethouder geen kans als er geen draagvlak voor is’.

  1. Kunt u aangeven wat precies wordt bedoeld met draagvlak? 

  2. En als er inderdaad blijkt dat er geen draagvlak is komt er dan inderdaad geen zonnepark?

 4. Een handtekeningenactie van de Stichting platform Sappemeer Noord en Oost heeft handtekening van 260 omwonende gezinnen opgeleverd. 

  1. Bent u het met ons eens dat dit voldoende reden is om te zeggen dat er geen draagvlak is bij de omwonenden?

 5. In onze gemeente én in de provincie Groningen is al ontzettend veel gedaan om bij te dragen aan de Regionale Energie Strategie (RES). Bent u het met ons eens dat wij inmiddels voldoende hebben bijgedragen?

 6. In een Verslag bijeenkomst Chint Solar – bewoners Achterdiep en omgeving te Zuidbroek 20 – 10- 2020 kunnen we lezen dat de projectontwikkelaar van Chint Solar aan heeft gegeven dat vanuit de gemeente was aangegeven dat ten noorden van de Siepweg een zonnepark gerealiseerd kan worden. 

  1. Klopt deze uitspraak?

Namens de fractie van de SP,

Kees Koning

 

U bent hier