h

Fractie

 

Joke Lesman-Veenstra

Fractievoorzitter

Ruimtelijke Ordening/Wonen incl. Omgevingswet/Participatie & Inkomen (BWRI)/Duurzaamheid & Energietransitie/Zorg, WMO, Gezondheid & Welzijn/Bedrijventerreinen/Financien

Thorwald Vader

Raadslid

NPG/Milieu/Duurzaamheid & Energietransitie/Jeugd (incl. Jeugdzorg)/Recreatie & Landschap/Onderwijs & Accomodaties/Sport & Accomodaties/Informatisering & Automatisering

Peter Oest

Raadslid

Gas- & Zoutwinning/Beheer openbare ruimte/Financien/Economische Zaken/Openbare orde & Veiligheid/Sport & Accomodaties/Verkeer & Vervoer

U bent hier