h

Fractie

Han van der Vlist

Fractievoorzitter

- Openbare orde en veiligheid - P & O en facilitair - Handhaving - Dienstverlening en communicatie - Financiën - Economische zaken - Bedrijven - Verkeer en vervoer - Wind- en zon energie

Martine Feenstra-Jansen

Raadslid

- BWRI - Duurzaamheid en Energie - Arbeid - Milieu en afvalverwerking - Sociaal Domein

Kees Koning

Raadslid

- Zorg / WMO / Gezondheid - IBOR en Openbare ruimte - Gaswinning en zoutwinning - NPG

Ida Klaassens

Raadslid

- Onderwijs (inclusief accommodaties) - Sport (inclusief accommodaties) - Cultuur - Recreatie en Toerisme - Natuur en Landschap

Richard Croeze

Raadslid

- Leefbaarheid - Wonen (inclusief omgevingswet) - Erfgoed - Herinrichting Muntendam,Gorecht-west,Kerkstraat-noord

U bent hier