h

Fractie

Martine Feenstra-Jansen

Fractievoorzitter

- Werk en inkomen - Duurzaamheid - Milieu en afval - Jeugdzorg

Joke Lesman-Veenstra

Raadslid

- Leefbaarheid - Wonen - Erfgoed en monumenten - Herinrichtingsprojecten (Muntendam, Gorecht-west, Kerkstraat-noord)

Han van der Vlist

Raadslid

0611596736

- Onderwijs - Sport - Cultuur

Kees Koning

Raadslid

- Zorg & WMO - IBOR/groenbeheer - Natuur en landschap - Recreatie en toerisme - Mijnbouw

Maarten Kluit

Raadslid

(0598) 769024

- Openbare orde en veiligheid - Dienstverlening en communicatie - Financiën - Economische zaken - Verkeer en vervoer - Wind- en zonneparken

Hülya Polat

Fractievertegenwoordiger

U bent hier