h
17 april 2017

Vragen aan het college: Sociale wijkteams

Foto: - / -

Pas geleden zijn wij op bezoek geweest bij de sociale wijkteams. Wij waren erg onder de indruk van het betrokkenheid en passie waarmee deze medewerkers zich inzetten voor hun teams en de inwoners van Midden-Groningen. Ook hebben we een beter inzicht gekregen in het reilen en zeilen van de wijkteams. Naar aanleiding daarvan zijn er wat vragen boven gekomen die we aan het college zouden willen stellen.

Lees verder
8 april 2017

Vragen aan het college: Lefier en aardbevingen

Foto: - / -

Op 21 maart presenteerde Lefier de uitkomsten van haar versterkingsonderzoek als gevolg van de mijnbouwschade. Hieruit komt naar voren dat van de 17’000 woningen in eigendom van Lefier, er 14’500 (!) versterkt moeten worden om aan de richtlijn bevingsbestendig bouwen te voldoen. Opvallend genoeg gaat het bij Lefier vooral om huizen op de rand van het contourgebied.

Lees verder
8 april 2017

Vragen aan het college: ODG

Foto: - / -

Naar aanleiding van het artikel over de Omgevingsdienst Groningen in het Dagblad van het Noorden van 24 maart jongstleden en andere signalen die wij hebben ontvangen, hebben wij enkele vragen aan het college over het functioneren van de omgevingsdienst. In het artikel komt naar voren dat de afhandeling van bouwvergunningen te wensen over laat. Termijnen worden overschreden en bouwvergunningen worden afgegeven zonder goede toetsing.

Lees verder
27 maart 2017

Gemeente Hoogezand-Sappemeer jeugdloonvrij

Foto: SP

Vanavond heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer met 15 tegen 8 stemmen er mee ingestemd dat vanuit de gemeente niet meer wordt meegewerkt aan het minimumjeugdloon: iedereen vanaf 18 jaar ontvangt eerlijk loon voor eerlijk werk.

Lees verder
16 maart 2017

Royaal de grootste in Midden-Groningen

Foto: SP

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart is de SP de grootste partij geworden in Hoogezand-Sappemeer en in Menterwolde. In Slochteren werden we na de VVD de tweede partij. Bekeken over heel Midden-Groningen (de gemeente die op 1 januari 2018 ontstaat door de fusie van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren) zijn we ruimschoots de grootste partij.

Lees verder
26 februari 2017

Meeden kleurt rood

Foto: Jimmy Dijk

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaat de SP afdeling Midden-Groningen de hele gemeente rond om de stemming te peilen. Afgelopen week was Meeden aan de beurt.

Lees verder
18 februari 2017

Wij zijn aanwezig op het malieveld

Foto: SP

Vandaag is het Nationaal zorgdebat op het Malieveld in Den Haag. 

Lees verder
13 februari 2017

Kleine opening voor openhouden Sappemeer Oost

Foto: SP

Veel is het niet, maar er is een kleine opening om station Sappemeer Oost in de toekomst open te houden. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit de reactie van de provincie op de ruim 1100 zienswijzen die we overhandigd hebben.

Lees verder
5 februari 2017

SP gaat de straat op.

Foto: SP

Zaterdag was de SP Midden-Groningen op pad in Kolham en Harkstede om met bewoners te praten en folders uit te delen.

Lees verder
5 februari 2017

Huiskamergesprek Midden-Groningen

Foto: SP

Op 4 februari was de complete top 30 van de kandidatenlijst in de provincie Groningen voor een aantal huiskamergesprekken.

Lees verder

Pagina's