Welkom

Welkom op de verkiezingswebsite van de SP Midden-Groningen. Hier vindt u informatie over ons programma en onze kandidaten, campagnenieuws en de toelichting bij onze keuzes in de stemwijzer van Kieskompas.

Meer over de afdeling en activiteiten vindt u op de afdelingswebsite.

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden of hebt u een vraag, aarzel dan niet om ons te bellen of mailen: midden-groningen@sp.nl of 06 2450 5933.

 • Emile Roemer op bezoek bij gieterij Borcherts op Dag van de Ondernemer

  Foto: SP

  Op 17 november, de Dag van de Ondernemer, bezoekt SP-leider Emile Roemer gieterij Borcherts in Sappemeer.

  Roemer is die dag in Midden-Groningen op verkiezingsbijeenkomsten in Hoogezand, Kolham en Zuidbroek en ruimt tijd in voor een bezoek aan het familiebedrijf dat onlangs de bouw startte van een nieuwe hal.

 • Enthousiasme na 'omgekeerde Sint Maarten-actie'

  Foto: SP

  'Een geweldige dag', kijkt lijsttrekker Martine Feenstra terug op 11 november. 'In Uithuizen zijn op initiatief van SP-Kamerlid Sandra Beckerman duizenden bloembollen gepoot als bloeiend verzet tegen de NAM en het kabinet. En in acht wijken en dorpen van Midden-Groningen zijn we met honderden mensen in gesprek gegaan over de komende raadsverkiezingen'.

   

  Als 'omgekeerde Sint Maartenactie' vroegen de SP'ers geen snoep, maar gaven ze een kaartje af waar twee chocolaatjes op geplakt waren, met de woorden PRAKTISCH en SOCIAAL op de wikkel. Feenstra: 'Daarmee geven we aan hoe wij in de nieuwe gemeente te werk willen gaan. En de chocolaatjes zorgen dat je gemakkelijker in gesprek komt.'

   

  Feenstra en de andere SP'ers hoorden veel positieve reacties. 'Ik word er heel enthousiast van. Natuurlijk zijn er mensen die alle vertrouwen in de politiek verloren hebben en niet meer gaan stemmen. Maar we kwamen veel meer mensen tegen die belangstelling hebben voor ons verhaal en die het waarderen dat we langs komen.'

   

  Het deur aan deur aanbellen gaat de komende week door. 'We hebben tweeduizend kaarten met chocolaatjes. Mijn grootste zorg is dat dat niet genoeg is. Maar dan zijn we wel met tweeduizend mensen in contact geweest. Geweldig.'   

 • Nieuw promotiefilmpje online

 • 'Omgekeerde Sint Maartenactie'

  Foto: SP

  SP'ers gaan op 11 november langs de deuren in Zuidbroek, Meeden, Harkstede, Kolham, Hoogezand en Sappemeer. Niet om snoep te vragen, maar om chocolaatjes uit te delen.

  'Voor de verkiezingen willen we met heel veel mensen in gesprek gaan', legt
  lijsttrekker Martine Feenstra uit. 'En het praat wat gemakkelijker als je ze
  verrast met een kaart waar chocolaatjes op geplakt zijn.' Op de wikkel van
  de chocolaatjes staan de woorden 'praktisch' en 'sociaal', de leus waarmee
  de SP de verkiezingen in Midden-Groningen in gaat.

  Foto: SP

  Feenstra: 'In het gesprek horen we graag van de mensen wat zij belangrijk
  vinden en vragen we ze of ze onze programmakrant willen lezen. Ik beloof dat
  we geen liedjes zullen zingen en dat we om 3 uur stoppen met onze actie,
  zodat we de kinderen niet in de weg zitten als zij op pad gaan.'

 • Duidelijk in beeld

  Foto: SP

  Grote gele borden sieren sinds afgelopen weekend zo’n honderd lantaarnpalen in de nieuwe gemeente Midden-Groningen op.

   

  Foto: SP

  ‘In de campagne gaat het er om duidelijk in beeld te komen’, legt lijsttrekker Martine Feenstra uit. ‘Dan doen we op internet met filmpjes die veel bekeken worden: meer dan 3400 mensen zagen ons filmpje ‘Hoe stemt Midden-Groningen’, dat doen we met folders, door bij mensen aan te bellen en dat doen we ook in het straatbeeld. Steeds met dezelfde duidelijke boodschap: voor een sociaal en praktisch bestuur moet je bij de SP zijn.’

   

   

  Foto: SP

   

 • Zeg het met een strip

  Hoe trek je de aandacht van de lezer in
  een krant waar 11 politieke partijen een pagina mogen vullen? 

  Niet met een samenvatting van het programma, de kandidatenlijst of het
  intrappen van een serie open deuren. Wel met een stripverhaal waarin je de boodschap aan de kiezer op een verrassende manier verpakt, plus kort de kern van je verhaal en het aanbod de programmakrant toe te sturen.

   

  Kijkt u zelf maar:

   

 • Hoe stemt Midden-Groningen?

  Campagne met een knipoog. Dat is de gedachte achter het filmpje dat we gemaakt hebben om onze campagne ook op social media te voeren.

  Lijsttrekker Martine Feenstra: 'We hopen dat onze leden en sympathisanten het filmpje met een glimlach bekijken en dat ze het via Facebook en Twitter verder verspreiden. En dus moet je dan niet met een zware boodschap aankomen, maar met iets luchtigs.' Is het gelukt? Kijkt u zelf maar.  

   

 • Zonovergoten campagne-aftrap

  Foto: S. Klaassens

  De SP Midden-Groningen heeft op maandag 16 oktober bij een temperatuur van 25 graden haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november afgetrapt door drie appelbomen te planten.

   'De leus waarmee we de verkiezingen in gaan is Praktisch en sociaal. Zo besturen we nu in Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en de provincie.

  Foto: S. Klaassens
   En zo willen we ook in Midden-Groningen besturen. De appelbomen geven dat mooi weer. Ze staan aan de Uiterdijk in Kolham, bij de Heemtuin in Muntendam en bij de NME in Hoogezand, op plekken waar iedereen er van kan profiteren: heel praktisch en sociaal.' Zo legt lijsttrekker Martine Feenstra de gedachte achter de appelbomen uit. Voor het planten van de bomen tekenden naast Feenstra ook de wethouders Lian Veenstra van Menterwolde en Peter Verschuren van Hoogezand-Sappemeer. 

   Centraal in de SP-campagne staat het op grote schaal huis-aan-huis aanbellen en met de mensen in gesprek gaan. Feenstra: 'We willen minstens duizend mensen spreken: we roepen ze op in ieder geval te gaan stemmen en we vragen of ze onze programmakrant willen lezen.'

  Foto: S. Klaassens
  Met 200 grote lantaarnpaalborden zal de SP ook ruimschoots in het straatbeeld te zien zijn. Verder verspreidt de partij 30.000 folders, presenteert ze twee filmpjes op social media en organiseert ze drie bijeenkomsten waar naast lokale kopstukken ook partijleider Emile Roemer en gedeputeerde Eelco Eikenaar met de aanwezigen in gesprek gaan.

 • Toelichting stemwijzer Kieskompas

  Foto: Kieskompas / www.kieskompas.nl

  Alle partijen hebben hun reactie gegeven op de dertig stellingen van Kieskompas. Ook de SP. Wij zeggen er wel bij dat alleen het 'mee eens' of 'oneens' onvoldoende is om helder krijgen waar de SP staat. Daarom geven we hier bij elke stelling de uitleg van ons standpunt.

  1. Afval wegbrengen naar het afvalbrengstation moet gratis worden, ook al moet daarvoor de afvalstoffenheffing omhoog. Mee eens.
   In ons programma pleiten wij voor een uitgebreide discussie met de mensen in Midden-Groningen over hoe de afvalinzameling in de toekomst moet gebeuren. Die discussie moet gaan over wel niet betalen per hoeveelheid afval, maar ook over wel of geen groenbakken en het wel of niet gratis mogen brengen van afval naar de stort. Wij zullen de uitkomst daarvan graag overnemen. Maar als ons vooruitlopend op die discussie nu gevraagd wordt of het wegbrengen van afval gratis moet zijn, zeggen we ‘ja’, dat moet tot een aantal keren per jaar gratis zijn. Dat zal helpen om de overlast van zwerfvuil terug te dringen.
  2. De belastingen mogen omhoog om te kunnen investeren in meer armoedebestrijding. Helemaal mee eens.
   Wij vinden dat de gemeente meer aan armoedebestrijding moet doen. Graag zien we bijvoorbeeld dat de inkomensgrens waarbij mensen nog gebruik kunnen maken van de regelingen voor minima omhoog gaat. Midden-Groningen legt de grens bij 115 procent van het minimum. In veel gemeenten ligt die grens hoger en kunnen mensen met een inkomen tot 120 of 130 procent van het minimum nog aanspraak maken op bijvoorbeeld het activiteitenfonds.
  3. De inkomensgrens voor gemeentelijke minima-voorzieningen moet omhoog, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Helemaal mee eens.
   Dat staat in ons programma. Zijn we helemaal voor. Midden-Groningen legt de grens nu bij 115% van het minimum. In veel gemeenten ligt die grens hoger en kunnen mensen met een inkomen tot 120 of 130 procent van het minimum nog aanspraak maken op bijvoorbeeld het activiteitenfonds.
  4. Midden-Groningen moet experimenteren met het basisinkomen. Niet mee eens.
   Basisinkomen klinkt sympathiek: schaf allerlei toeslagen en uitkeringen af en geef met het geld dat daarmee gemoeid is iedereen een basisbedrag. In de praktijk is het minder fraai. Alle berekeningen laten zien dat de mensen die niet kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze volledig arbeidsongeschikt zijn, er dan fors op achteruit gaan. Dat willen we niet. En bovendien: wij vinden dat je van iedereen die kan werken mag verlangen dat hij een bijdrage levert aan onze gezamenlijke welvaart. Wat wel moet gebeuren, is dat het woud aan toeslagen vereenvoudigd wordt en dat de erg strenge regels van de Participatiewet aangepast worden. Dat we van een basisinkomen geen heil verwachten betekent beslist niet dat we gelukkig zijn met de huidige situatie.
  5. Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren. Neutraal.
   Dat is te absoluut geformuleerd. Het zou betekenen dat de gemeente ook een referendum moet organiseren over projecten waarover onder de inwoners geen discussie is. En dat is zonde van het geld en zal tot een bedroevend lage opkomst leiden. Wij vinden het wel belangrijk dat de mogelijkheid er is om een referendum te houden over plannen waar veel weerstand tegen is. Maar dat referendum hoeft er alleen te komen als een forse groep mensen dat wil en een referendum-verzoek ondertekent.
  6. Om werkloosheid tegen te gaan, moet bij gemeentelijke aanbestedingen de creatie van banen zwaarder wegen dan de prijs. Helemaal mee eens.
   Bij aanbestedingen gaat het erom wie het beste biedt voor de laagste kosten. De gemeente kan daarbij aangeven hoe ze verschillende zaken (kosten, kwaliteit, creativiteit, enz) beoordeelt. Het zou goed zijn als het scheppen van banen zwaar meetelt. Dat helpt werkzoekenden en het zal ook snel financieel voordeel opleveren: de mensen die werk vinden hoeven dan immers geen uitkering meer te hebben.
  7. De gemeente mag alleen nog biologische landbouwbedrijven toelaten. Niet mee eens.
   In de landbouw moeten diervriendelijkheid en natuur- en landschapsbehoud een veel grotere rol gaan spelen dan nu het geval is. Waar ze dat kan doen, moet ook de gemeente daaraan bijdragen. Maar de landbouw hoeft wat ons betreft niet volledig biologisch te worden. Ook niet-biologisch werkende bedrijven kunnen zorgvuldig omgaan met hun dieren, de natuur en het landschap. Bovendien heeft de gemeente helemaal niet de mogelijkheid om andere dan biologische landbouwbedrijven te weren.
  8. Het windpark bij Meeden mag er komen. Helemaal niet mee eens.
   Duurzame energie heeft de toekomst. Maar alleen als daar draagvlak voor is onder de bevolking. Dus moeten windmolens er komen in samenspraak met de bevolking en op de algemeen geaccepteerde afstand van 2 km tot de bebouwing. In Meeden is niet aan deze voorwaarden voldaan. Hier is de inwoner eerder geschoffeerd door de overheid. Waar eerst sprake was van een windpark langs de N33, werden de plannen ineens (als provinciale verkiezingsstunt) aangepast en kreeg het dorp 28 windmolens in de achtertuin, waarvan sommige op minder dan 1 km van de woningen. Naast de te verwachte overlast heeft dit ook geleid tot een scheuring in het dorp. Dat mag nooit het effect zijn de omschakeling op duurzame energie.
  9. De gemeente mag alleen duurzame energieprojecten ondersteunen wanneer omwonenden er financieel van profiteren. Niet mee eens.
   Er kunnen ook heel belangrijke zaken zijn waar de omwonenden niet financieel van profiteren, maar waar wel de gemeenschap als geheel beter van wordt. Verduurzamen van schoolgebouwen bijvoorbeeld. Moet de gemeente dat achterweg laten omdat de omwonenden er niet financieel beter van worden? Onzin.
  10. De gemeente moet meer geld investeren in de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Helemaal niet mee eens.
   Laat dat maar aan het Rijk over. Er zit volop landelijke subsidie op windmolens, zonneparken en bio verbranders. Daar hoeft de gemeente geen extra geld in te steken.
  11. De zoutwinning in Kiel-Windeweer moet worden tegengehouden, ook al gaan hierdoor banen verloren. Helemaal mee eens.
   Met alle onzekerheid van de gestapelde effecten van gas- en zoutwinning en met alle ellende als het gaat om de afhandeling van schade veroorzaakt door NAM en NedMag is het wat ons betreft taboe om zout onder de bodem bij Kiel-Windeweer weg te halen.
  12. De gemeente betaalt mee aan een netwerk van tiltmeters in de provincie Groningen. Helemaal niet mee eens.
   Tiltmeters installeren levert weer nieuwe rapporten op. En weer tegenrapporten. En dus weer nieuwe onderzoeken. En nog meer gegevens. Het gaat erom dat de gaswinning omlaag gaat en dat schade-afhandeling en versterking eindelijk goed aangepakt worden, zonder betrokkenheid van de NAM. Tiltmeters leveren daar geen bijdrage aan. Erger nog: ze zullen eerder voor meer discussie en vertraging zorgen. En als die meters er toch komen, is het zeker niet de gemeente die er geld voor neertelt.
  13. Er moet meer worden geïnvesteerd in de jeugdzorg. Helemaal mee eens.
   In de jeugdzorg is het hard nodig dat de nadruk verschuift van zware voorzieningen voor jongeren die grote problemen hebben, naar voorzieningen die voorkómen dat jongeren in problemen raken. Daarvoor moet geïnvesteerd worden in goede hulpverleners, in goede afspraken met scholen en huisartsen en in een aanpak waarin naar alle problemen van het gezin gekeken wordt. Dat zal op korte termijn wellicht meer kosten, maar op langere termijn ongetwijfeld goedkoper zijn. Meer investeren betekent dus niet automatisch meer geld investeren.
  14. De gemeente mag bij ernstige overlast dieren doden. Mee eens.
   Dat mag ze: ook wij vinden het prima als het wespennest onder de dakgoot weggehaald wordt of als een concentratie van ratten opgeruimd wordt. De vraag is wel: Wat is ernstige overlast? Daar zegt de stelling niets over en dus schept hij ook weinig duidelijkheid over waar de partijen staan.
  15. Met oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij. Niet mee eens.
   Dat is op korte termijn niet haalbaar. Wij juichen de discussie over hoe om te gaan met vuurwerk rond de jaarwisseling toe, en we zouden het prima vinden als die discussie er toe leidt dat er op minder plekken vuurwerk wordt afgestoken. Maar nu alles verbieden buiten de centrale plaats is niet realistisch en niet te handhaven.
  16. Er moet meer cameratoezicht op straat komen. Niet mee eens.
   Cameratoezicht kan soms heel nuttig zijn. Maar dat moet wel eerst aangetoond worden. Zo maar meer camera's plaatsen is een nutteloze stap naar een ongewenste Big Brother-samenleving.
  17. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen ondersteuning (bed, bad, brood) krijgen van de gemeente. Mee eens.
   Wat ons betreft ondersteunen we uitgeprocedeerde asielzoekers als die voldoen aan een aantal voorwaarden; dezelfde voorwaarden die gehanteerd worden bij de noodopvang in de gemeente Groningen. Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn en die terug kunnen naar hun land van herkomst maar daar niet aan meewerken, verdienen geen ondersteuning van de gemeente.
  18. Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen extra financiële steun wanneer ze vrijwilligerswerk doen. Mee eens.
   De gemeente moet wat ons betreft iemand met een bijstandsuitkering die geen reële kans meer maakt op een betaalde baan stimuleren tot vrijwilligersactiviteiten en daar dan ook een beloning voor geven. Dat is wat anders dan iedereen die in de bijstand zit en iets aan vrijwilligerswerk doet, een extra uitkering geven.
  19. Om inwoners met schulden te helpen, mogen hun gegevens aan de gemeente worden doorgegeven, ook al leidt dat tot een inperking van de privacy. Mee eens.
   De gemeente moet de wettelijke regels rond privacy respecteren en naleven. Maar als mensen –met inachtneming van die wettelijke regels—beter geholpen kunnen worden door informatie te delen, dan moet dat gebeuren.
  20. Iedereen met een uitkering moet verplicht een opleiding volgen of aan het werk. Niet mee eens.
   Zo'n stelling is stemmingmakerij: borrelpraat van VVD'ers die iedere uitkeringsgerechtigde als een profiteur zien die het liefst niets doet. Dat is onzin. Je zou moeten zeggen: 'De gemeente moet iedere werkloze voor wie dat zinvol is een opleiding aanbieden.' En dan heb je ook onze steun als je zegt dat werklozen voor wie zo'n traject nuttig is om aan het werk te komen, dat moeten accepteren.
  21. Werklozen boven de 55 jaar worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Niet mee eens.
   Hoezo? Schrijven we mensen boven de 55 af als het om betaald werk gaat? De gemeente moet maatwerk leveren en dat betekent dat mensen die kansloos zijn op de arbeidsmarkt ontheven moeten worden van de sollicitatieplicht. Dat kunnen zowel 55-plussers zijn als 55-minners. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheden van de individuele persoon.
  22. In plaats van het steunen van professionele kunst, moet de amateurkunst meer worden gesteund. Mee eens.
   Laat de gemeente met het beperkte budget dat ze heeft zich maar richten op de amateurkunst. Landelijk zijn er wel regelingen voor de professionele kunst.
  23. Asielzoekers en statushouders zijn welkom in Midden-Groningen. Mee eens.
   Wij moeten zonder enig voorbehoud voldoen aan de taakstelling die het gevolg is van het verdelen van de statushouders over de gemeenten. En die statushouders moeten we hartelijk welkom heten en zo begeleiden dat ze zich bij ons thuis voelen. Maar we gaan niet vragen of we ook nog extra statushouders toegewezen krijgen.
  24. Er mag bezuinigd worden op kunst en cultuur. Niet mee eens.
   Als de nood hoog is, bijvoorbeeld door grote Rijksbezuinigingen moet de gemeente alle uitgaven kritisch tegen het licht houden. Ook die aan cultuur. Maar om nu zonder grote noodzakelijke bezuinigingsoperatie te snijden in kunst en cultuur (dan hebben we het over muziekschool, bibliotheken, het Kielzog), dat gaan we niet doen.
  25. Kielzog mag gesloten worden als er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Niet mee eens.
   Wat is 'te weinig’? Iedere partij heeft daar een ander beeld van en daarom zegt 'mee eens' of 'mee oneens' hier niets. Wij vinden het Kielzog een belangrijke voorziening die geld mag kosten. Als de bezoekersaantallen teruglopen, zal vooral geprobeerd moeten worden om weer meer mensen binnen te halen. Maar natuurlijk, als er nauwelijks belangstelling meer voor is, komt er een moment waarop de deuren sluiten.
  26. Alle woonwijken in Midden-Groningen moeten 30km/u-zones worden. Mee eens.
   Een verwarrende stelling omdat niet duidelijk is waar woonwijken ophouden en of ontsluitingswegen waar veel aan gewoond wordt, er ook bij horen. Wij zijn voor het matigen van de snelheid in woonstraten. Een bord met 30 kilometer kan daar aan bijdragen, maar vaak is er meer nodig en moet de inrichting van de weg aangepakt worden.
  27. Om leegloop van dorpen tegen te gaan, moet ook geïnvesteerd worden in kleine scholen die onder de norm zitten. Niet mee eens.
   De wettelijke norm is 23 leerlingen. Zijn er minder, dan moet de school dicht. Wij zijn het daarmee eens. Kinderen hebben recht op beter onderwijs en meer speelkameraadjes dan een school van minder dan 23 leerlingen, verdeeld over acht groepen en per groep drie niveaus, kan bieden.
  28. Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Helemaal mee eens.
   Voor sociale gezinswoningen is nu een stevige wachtlijst in het gebied van Midden-Groningen. Alle reden dus om meer te bouwen.
  29. Ook als de bevolking krimpt, mogen er in dorpen extra woningen gebouwd worden. Mee eens.
   Het is dodelijk als dorpen wat betreft de bouw van nieuwe woningen helemaal op slot gezet worden. Ook in krimpgebieden moet op beperkte schaal nieuwbouw mogelijk zijn.
  30. Om zorg betaalbaar te houden, moet de bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) omhoog voor hogere inkomens. Niet mee eens.
   De gemeenten die Midden-Groningen gaan vormen vragen nu al hoge eigen bijdragen. Die moeten zeker niet nog hoger. Integendeel. Wij pleiten er voor dat we goed gaan kijken of de eigen bijdragen er niet toe leiden dat mensen afzien van de voorzieningen die ze nodig hebben. Als dat wel het geval is, moeten de bijdragen omlaag.
 • SP Midden-Groningen houdt verkiezingsprogramma kort en leesbaar

  Foto: SP Midden-Groningen

  De Midden-Groningse SP heeft haar programma voor verkiezingen van 22 november uitgebracht in een kleurrijke krant met veel foto's. 'We willen dat het programma veel gelezen wordt', legt lijsttrekker Martine Feenstra uit. 'Daarom hebben we het kort en leesbaar gehouden. Het past nu op één groot vel. De laatste weken voor de verkiezingen zullen we bij heel mensen aanbellen om ze stimuleren te gaan stemmen en om te vragen of ze onze krant willen lezen.'

  Feenstra vervolgt: 'Vaak staan programma's voor gemeenteraadsverkiezingen vol met open deuren en zaken waar de gemeente helemaal niet over. Die hebben wij er allemaal uit gelaten. Er staan nu de zaken in die wij bij de college-onderhandelingen naar voren zullen brengen.'

  De SP wil onder andere een eigen budget voor dorps- en wijkorganisaties, jaarlijkse subsidie voor voedsel- en kledingbank, een samenhangend plan om de nieuwe gemeente vergrijzingsproof te maken en wijk- en dorpswethouders om de band tussen de inwoners en het gemeentebestuur te versterken.

 • Verkiezingsaffiche klaar om te drukken

  Foto: SP Midden-Groningen

  Een opvallende kleur en een heldere boodschap. Dat kenmerkt de SP-poster die gemaakt is voor de verkiezingen in Midden-Groningen.

  ''Wij denken dat we in Menterwolde en in Hoogezand-Sappemeer hebben laten zien dat de SP uitstekend kan besturen: heel praktisch en sociaal. Zo willen we ook in Midden-Groningen aan de slag', licht lijsttrekker Martine Feenstra toe. 'Uit gesprekken met veel mensen bleek verder dat ze onze inzet voor goede zorg erg belangrijk vinden. Dat is dus ook op het affiche gekomen. Rode en zwarte letters op een gele achtergrond maakt dat de poster opvalt. We gaan er veel op groot formaat neerzetten langs de wegen, en door de gekozen kleuren zullen ze zeker opvallen.'

 • Lian Veenstra: ‘Mijn hart gaat uit naar werken in een kleine gemeente’

  Peter Verschuren is de kandidaat om namens de SP wethouder te worden in Midden-Groningen. Afdelingsvoorzitter Sonja Klaassens en de beide huidige wethouders, Lian Veenstra en Peter Verschuren, lichten die keuze toe.

  Sonja Klaassens: ‘We hadden de luxe van twee ervaren wethouders die het de afgelopen jaren uitstekend gedaan hebben. Lian als Peter hebben allebei op een echte SP-manier bestuurd: dicht bij de mensen, en met veel inzet en sociaal gevoel. Dat we voor Peter gekozen hebben, ligt vooral aan Lian.’

  Lian Veenstra: ‘Ik heb er lang over nagedacht. Past Midden-Groningen wel bij mij, en pas ik als wethouder bij Midden-Groningen? Mijn hart gaat toch meer uit naar het werken in een kleine gemeente. Als iemand komt met een zorgvraag, dan wil ik weten wie dat is. Als een school aardbevingsbestendig gemaakt moet worden, dan wil ik weten welke kinderen naar die school gaan. Als er onvoldoende parkeerplekken zijn, dan wil ik weten welke mensen hun auto niet kwijt kunnen. In Midden-Groningen werk je als wethouder niet op die manier. De nieuwe gemeente zal meer baat hebben bij de ervaring van Peter, die ook in de stad Groningen wethouder geweest is.’

  Peter Verschuren: ‘Hoogezand-Sappemeer heb ik leren kennen als een geweldige gemeente om te werken als wethouder. Met veel actieve inwoners en organisaties, en een sfeer van aanpakken. Ik ga graag nog vier jaar door en beschouw het als een grote eer dat de SP-afdeling ook met mij door wil.’

  Wat Lian gaat doen, weet ze nog niet. ‘Ik blijf in ieder geval actief voor de SP, maar vooral in Veendam, waar ik nu woon. Hoe de toekomst er verder uit ziet, weet ik niet, maar ik zie hem met het volste vertrouwen tegemoet.’  

 • Peter Verschuren kandidaat wethouder

  Als de SP deelneemt aan het college van burgemeester en wethouders in de nieuwe gemeente Midden-Groningen zal Peter Verschuren die plaats innemen. Dat heeft het afdelingsbestuur van de partij besloten. Verschuren is sinds 2014 wethouder in Hoogezand-Sappemeer.

  Lijsttrekker Martine Feenstra licht toe: 'Peter Verschuren heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij op een heel praktische en sociale manier bestuurt en heel benaderbaar is voor iedereen in de gemeente. Datzelfde kunnen we zeggen over onze wethouder in Menterwolde, Lian Veenstra. Zij heeft echter aangegeven een andere keuze te maken voor haar toekomst. We zijn blij dat Peter wil bijtekenen voor nog vier jaar.'

  De SP was bij de afgelopen landelijke, provinciale en Europese verkiezingen de grootste partij in het gebied van Midden-Groningen. Volgens Feenstra is het de inzet van de partij om dat ook bij de gemeenteraadsverkiezingen te worden. 'Wij willen het voortouw nemen in de college-onderhandelingen en een bestuur vormen dat écht inhoud kan geven aan het motto van de nieuwe gemeente 'Samen kom je verder'.

 • Solidariteit met grote letters

  Foto: ShiftMedia.nl

  Over ruim 11 weken kiest Midden-Groningen de nieuwe gemeenteraad. En dus zijn de voor bereidingen voor een spetterende SP-campagne in volle gang. Afgelopen zondag was een groep SP'ers present op het plein voor het gemeentehuis in Hoogezand om beeldend duidelijk te maken waar het de partij om gaat. Met letterlijk manshoge letters werd het woord SOLIDARITEIT gevormd, als onderdeel van een filmpje dat later in de campagne gepresenteerd wordt.

  Foto: ShiftMedia.nl

 • Programma herindelingsverkiezing

  Praktisch en sociaal, zo heet het programma waarmee de SP de verkiezingen voor de raad van de nieuwe gemeente Midden-Groningen ingaat. Het programma zelf is ook heel praktisch: het past op drie bladzijden.

  ‘Veel programma’s voor gemeenteraadsverkiezingen staan vol met open deuren en zaken waar de gemeente helemaal niet over gaat,’ licht lijsttrekker Martine Feenstra toe. ‘Wij hebben ons beperkt tot de punten die er echt toe doen: de zaken die we in de onderhandelingen voor een nieuw college van burgemeester en wethouders op tafel leggen. Een bijkomend voordeel is dat het programma nu inclusief foto’s op één groot vel past. Dat gaan we maken en op ruime schaal verspreiden.’

  Het programma bepleit onder andere een eigen budget voor alle dorpen en wijken, extra inzet om armoede te bestrijden, een actieplan om in te spelen op de vergrijzing / verzilvering van de samenleving en meer ondersteuning van mantelzorgers.

  Praktisch en sociaal (PDF)

  Praktisch en sociaal (Online per hoofdstuk)

 • Martine Feenstra geniet als fractieleider Socialistische Partij

  Foto: SP

  Nog een paar maandjes. Dan gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren samen op in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

  Er is een mooie weg afgelegd en het grote moment van de fusie komt steeds dichterbij. Belangrijk voor de inwoners van de drie gemeenten, maar zeker ook voor de politieke partijen. Voor de meeste partijen geldt dat drie afdelingen samen één nieuwe afdeling moeten vormen. Onder hen ook de SP. Drieënhalf jaar geleden ‘per ongeluk’ gelanceerd van 0 zetels in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer naar 5. Adel verplicht, dus de debutant mocht direct aanschuiven bij de coalitie onderhandelingen. Met succes, want in Peter Verschuren wist de fractie direct een succesvolle wethouder te leveren.

  “Een teamprestatie”, vindt fractievoorzitter Martine Feenstra, die recent te horen heeft gekregen dat het vertrouwen van de partij in haar kunnen nog altijd onverminderd groot is. Feenstra mag door als fractieleider in de nieuwe gemeente Midden-Groningen en is daar blij mee, laat zij aan Groot Groningen weten. Samen blikken we terug op de eerste kleine vier jaar die ze in de raad heeft gezeten. “Dat was een mooie en leerzame ervaring”, vertelt ze. “Het was toch een verrassing om met zoveel zetels in de gemeenteraad gekozen te worden. Persoonlijk had ik gerekend, of eigenlijk meer gehoopt, op twee zetels. Want we hadden er nul hè? Je moet toch kijken of mensen wel het vertrouwen in jou en de partij hebben.” Gedurende de verkiezingen voorspelden mensen al dat de uitslag wel eens heel voordelig kon uitpakken voor de SP. En zij kregen gelijk. “Het werden er uiteindelijk vijf”, lacht ze. “Dat was mooi, maar ook spannend. We hadden namelijk wel plannen en ambities, maar geen ervaring. Eigenlijk wilden we ook eerst afwachten en kijken wat er zou gebeuren.” Vijf zetels in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer is echter een fors aantal. Al snel bleek dat de SP onmisbaar was aan de onderhandelingstafel bij de vorming van een nieuwe coalitie. “Gelukkig bleek Peter Verschuren (de huidige wethouder van de partij) bereidt om de helpende hand te bieden”, aldus Martine Feenstra.

  Het avontuur is Martine niet tegengevallen, meldt ze. “Je maakt veel leuke dingen mee. Neem bijvoorbeeld de Klijnstra-gelden die we in hebben kunnen zetten. Hoogezand-Sappemeer kent helaas nog altijd een hoog werkloosheidscijfer en veel armoede. Een moeilijke doelgroep die extra aandacht verdient. Het was ontzettend mooi om te zien dat dit geld ingezet kon worden om juist deze mensen te helpen.” Want armoede en SP zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Landelijk presenteert de partij zich als een socialistisch bolwerk en dat is precies wat het lokale ‘zusje’ ook wil zijn. Eerst in Hoogezand-Sappemeer, maar straks ook in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Met Martine Feenstra aan het roer voor de komende vier jaar. “Daar ben ik uiteraard zeer content mee”, zegt Martine. “Ik wil graag datgene wat we hier hebben bereikt graag voortzetten in de nieuwe gemeente en ben blij dat ik dat vertrouwen krijg. De SP heeft de laatste jaren in zowel Hoogezand-Sappemeer als in Menterwolde bewezen een sterke partij te zijn en op een hele praktische en sociale manier te kunnen besturen. We denken dat het goed voor Midden-Groningen is als we daarmee door kunnen gaan in de nieuwe gemeente.” Dat gaat de SP doen zonder de fractievoorzitter uit Menterwolde. “Joyce Veendorp heeft helaas aangegeven niet door te gaan”, meldt Feenstra, “maar ik ben ervan overtuigd dat we straks in Midden-Groningen ook over een sterk team beschikken. Dat is onze kracht in beide gemeenten geweest en dat zal zich voortzetten in de nieuwe gemeente. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in en kijk uit naar de komende vier jaar. De kiezers in Midden-Groningen mogen op 22 november naar de stembus. Wij hopen wederom op veel steun te mogen rekenen. Vijf zetels in de nieuwe gemeenteraad? Dat zou mooi zijn, want dan kunnen we een sterk blok vormen. Precies zoals we de herindeling ingaan; de SP gaat als één blok naar Midden-Groningen.” Ondersteunen is het magische woord, zegt ze. “Als SP ondersteunen we elkaars sterke punten. We zijn allemaal nummer 1, dus mijn functie als lijsttrekker is mooi, maar niet allesbeslissend. Nogmaals, er staat een echt team.” Na Martine Feenstra volgen raadslid Joke Lesman uit Hoogezand, Kees Koning uit Sappemeer en Han van der Vlist uit Harkstede. De top-zes wordt compleet gemaakt door de raadsleden Maarten Kluit en Julia Polat uit Hoogezand. Polat zit momenteel in de raad namens de fractie Polat.

 • Martine Feenstra lijsttrekker SP Midden-Groningen

  Foto: M. Kluit

  Martine Feenstra uit Sappemeer voert de SP-lijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Groningen. Dat heeft de ledenvergadering van de SP op 28 juni besloten. Feenstra is momenteel voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer.

  Na Feenstra volgen raadslid Joke Lesman uit Hoogezand, Kees Koning uit Sappemeer en Han van der Vlist uit Harkstede. De top-zes wordt compleet gemaakt door de raadsleden Maarten Kluit en Julia Polat uit Hoogezand. Polat zit momenteel in de raad namens de fractie Polat.

  Inzet van de verkiezingen is volgens Martine Feenstra dat de SP de grootste partij van Midden-Groningen wordt en het voortouw kan nemen in de college-onderhandelingen. ‘We hebben de afgelopen jaren in Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde bewezen dat we op een heel praktische en sociale manier kunnen besturen. We denken dat het goed voor Midden-Groningen is als we daarmee door kunnen gaan in de nieuwe gemeente.’

  De hele lijst vindt u hieronder.

  positie Naam Woonplaats
  1 Martine Feenstra-Jansen Sappemeer
  2 Joke Lesman-Veenstra Hoogezand
  3 Kees Koning Sappemeer
  4 Han van der Vlist Harkstede
  5 Maarten Kluit Hoogezand
  6 Julia Polat Hoogezand
  7 Ida Klaassens Hoogezand
  8 Richard Croeze Slochteren
  9 Joyce van de Wielen-Veendorp Zuidbroek
  10 Roelf Swarts Muntendam
  11 Elly Broersma Zuidbroek
  12 Sonja Klaassens-Veenstra Hoogezand
  13 Tjaard Klootsema Westerbroek
  14 Jan Dam Sappemeer
  15 Vincent Buffinga Meeden
  16 Ivonne Croeze Slochteren
  17 Roy Croeze Slochteren
  18 Jan Bijker Hoogezand
  19 Geert van der Laan Meeden
  20 Anneke Mulder-Goeree Hoogezand
  21 Danny van der Laan Meeden
  22 Marten Feenstra Sappemeer
  23 Ellen Kluit-Grashoff Hoogezand
  24 Gerben Feenstra Sappemeer
  25 Henri Boeve Kiel-Windeweer
  26 Ronald Lesman Hoogezand
  27 Gerda Haaima Tripscompagnie
  28 Bé Klok Harkstede
  29 Frits Kor Meeden
  30 Nöl Mühlenberg Hoogezand

1. Martine Feenstra-Jansen

Martine werkt bij een sociale dienst. Ook daar is de verharding van de samenleving merkbaar. Door de sociale en activistische instelling van de SP voelt Martine zich helemaal thuis bij de SP: écht iets kunnen doen voor mensen. En dat kun je nooit alleen. Met steun van de fractie en het thuisfront wil ze zich inzetten voor een nieuwe gemeente waarin mensen vooral sámen leven.

2. Joke Lesman-Veenstra

Sinds 2014 is Joke raadslid in Hoogezand-Sappemeer. Ze kent de thuiszorg van binnenuit en dat is de afgelopen periode goed van pas gekomen. Nu wil ze van de kans gebruik maken om van Midden-Groningen een écht sociale gemeente te maken. Bij het voorwerk voor de herindeling is ze nauw betrokken geweest in de klankbordgroep, waar een afvaardiging van de drie raden ideeën aandroeg en het proces controleerde. Nu wil ze verder om er één gemeente van te maken, waar iedereen gehoord wordt.

3. Kees Koning

Na 20 jaar lidmaatschap van de SP wil Kees niet meer aan de zijlijn staan. Met ervaring vanuit de Veiligheidsregio Groningen wil hij bijdragen aan veiligheid, maar ook aan cultuur, onderwijs en natuur. Maar niet vanuit zichzelf alleen: Kees wil op diverse thema's in gesprek met zowel voor- als tegenstanders om zo de politiek weer van de inwoners te maken en breed gedragen oplossingen te vinden.

4. Han van der Vlist

Na jaren werken in het onderwijs wil Han de politiek dichter bij de mensen brengen. Han is al in zijn studententijd lid geworden van de SP en staat nog steeds volmondig achter de activistische houding: een raadslid moet ervaren wat er in een plaats of wijk speelt. Han ziet ook een rol voor sportverenigingen: zij moeten meer maatschappelijk betrokken raken, waardoor drempels wegenomen kunnen worden om de sport te beoefenen die je leuk vindt.

5. Maarten Kluit

Bijna vier jaar geleden kwam Maarten in de raad, maar het werk is nog niet af. Door een brede kennis kan hij vaak zijn fractieleden ondersteunen, maar ook anderen aan het denken zetten. De afgelopen jaren heeft hij zich verdiept in gemeentefinanciën, maar ook ICT vindt hij belangrijk: kennis die steeds belangrijker wordt, maar vaak nog mist bij politici.

6. Julia (Hulya) Polat

De afgelopen drie en een half jaar was Julia raadslid in Hoogezand-Sappemeer als zelfstandige fractie. Haar ervaringen hebben haar er van overtuigd dat onze inwoners een actieve bondgenoot nodig hebben in de gemeenteraad, om te helpen en te ondersteunen. Zij wil graag die bondgenoot zijn en ziet in de SP de juiste instelling om dat voor elkaar te krijgen: goed contact en altijd in gesprek met de inwoners.

7. Ida Klaassens

Ida heeft net haar HAVO-diploma op zak en gaat nu naar het VWO in Hoogezand. Op en buiten school zet zij zich in voor LHBT+ (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender en meer) en wil dat graag doorzetten in de gemeente. Iedereen heeft het recht zichzelf te zijn, zonder daarin beperkt te worden door hun inkomen of achtergrond. In een samenleving moet je elkaar helpen en daarbij neemt Ida graag het voortouw.

8. Richard Croeze

Voor Richard is vooral de openbare ruimte belangrijk. Maar dan wel zo dat de gemeente er voor en vooral door inwoners is. Dus geen ivoren torens, maar vanuit de samenleving. Kleine dorpen moeten vooral niet vergeten worden. Die moeten leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom zet Richard zich in voor openbaar vervoer en lokale voorzieningen.

9. Joyce Veendorp

10. Roelf Swarts

11. Elly Broersma

12. Sonja Klaassens-Veenstra

13. Tjaard Klootsema

14. Jan Dam

15. Vincent Buffinga

16. Ivonne Croeze

17. Roy Croeze

18. Jan Bijker

19. Geert van der Laan

20. Anneke Mulder-Goeree

21. Danny van der Laan

22. Marten Feenstra

23. Ellen Kluit-Grashoff

24. Gerben Feenstra

25. Henri Boeve

26. Ronald Lesman

27. Gerda Haaima

28. Bé Klok

29. Frits Kor

30. Nöl Mühlenberg

Een budget voor elk dorp en elke wijk dat de inwoners zelf mogen besteden. En ook: vaste contactpersonen en wethouders die het aanspreekpunt zijn voor de bewonersorganisaties.

Betere ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente moet actief de mogelijkheden promoten die er zijn om mantelzorgers te ontlasten door tijdelijk professionele hulp in te zetten.

Een samenhangend plan om voorbereid te zijn op de snelle toename van het aandeel ouderen in de bevolking van de gemeente. Denk daarbij aan gevolgen voor het wonen, de zorg, fietspaden en stoepen, maar ook voor sport en cultuur.

 Uitbreiding van de armoedebestrijding. Voedsel- kledingbank zijn helaas noodzakelijk, maar hebben nog geen zekerheid dat de gemeente ze financieel helpt. Dat moet wel. Ook moet de gemeente ruimer steun bieden aan mensen die een beetje boven het minimum zitten.

De gemeente wordt mooier

Meer geld voor onderhoud van het groen in de gemeente. Daarop is te veel bezuinigd.

En naast de Midden-Groningse redenen om SP te stemmen is er ook nog een landelijke: het nieuwe kabinet. Dat kiest voor een hard rechts beleid waarbij het onder andere de BTW op de dagelijkse boodschappen verhoogt en tegelijkertijd de grote bedrijven een belastingverlaging geeft van 1,4 miljard euro per jaar. De SP is de meest vasthoudende tegenstander van het regeringsbeleid. Een overwinning van de SP is daardoor een duidelijk signaal aan de landelijke politiek.

Speel op zeker met de toekomst van Midden-Groningen

Op 22 november draait het om de vraag Welk bestuur krijgt Midden-Groningen? Wij denken dat de nieuwe gemeente het meeste heeft aan praktische bestuurders. Wethouders die de zaken met gezond verstand aanpakken en die problemen oplossen. En die dat op een heel sociale manier doen: met een groot hart voor de mensen die het zonder extra steuntje niet redden.

Wat Midden-Groningen beslist níet moet hebben, zijn wethouders die graag ruzie maken en die zichzelf belangrijker vinden dan de gemeente.

De afgelopen jaren hebben SP-wethouders Lian Veenstra in Menterwolde en Peter Verschuren in Hoogezand-Sappemeer aan het stuur gezeten. In Menterwolde heeft de SP de rust gebracht die hard nodig was. In Hoogezand-Sappemeer hebben we afgerekend met dikdoenerij en op sociaal gebied forse stappen vooruit gezet.

Wij denken dat onze wethouders bewezen hebben dat ze uitstekend passen bij Midden-Groningen. Dat ze op een praktische en sociale manier besturen, midden tussen de mensen staan en goed kunnen samenwerken.

Daarom SP: ga niet gokken met de toekomst van Midden-Groningen, maar kies voor een partij die zich bewezen heeft: de SP.

En nog een reden om SP te stemmen: het nieuwe kabinet. Dat kiest voor een hard rechts beleid waarbij het onder andere de BTW op de dagelijkse boodschappen verhoogt en tegelijkertijd de grote bedrijven een belastingverlaging geeft van 1,4 miljard euro per jaar. De SP is de meest vasthoudende tegenstander van het regeringsbeleid. Een overwinning van de SP is daardoor een duidelijk signaal aan de landelijke politiek.

Praktisch en sociaal - verkiezingsprogramma 2017

Hier vindt u ons verkiezingsprogramma voor de herindelingsverkiezingen van 22 november 2017.

Klik op de hoofdstukken aan de rechterzijde om het makkelijk online te lezen. Leest u liever alles in één PDF, download dan het volledige programma.

U kunt ook de volledige krant met programma hier downloaden.

Ook onze antwoorden op de stellingen van het kieskompas, worden op deze site toegelicht.

1. Dorpen en wijken ondersteunen

Elke wijk en elk dorp krijgt een budget waar de bewoners zelf over beslissen. Gaan wijken of dorpen taken van de gemeente overnemen (bijvoorbeeld groenonderhoud), dan krijgen ze daar het geld voor dat de gemeente bespaart. Er komen contactambtenaren die tot taak hebben om initiatieven vanuit de bevolking mogelijk te maken. Alle dorpen en wijken krijgen een wethouder toegewezen waar ze terecht kunnen als ze contact zoeken met het gemeentebestuur.

2. Zorg en jeugdzorg verder verbeteren

Met de jeugdzorg en de WMO (thuiszorg, rolstoelen, begeleiding enz.) hebben de gemeenten er grote verantwoordelijkheden bij gekregen. Anders dan in veel andere plaatsen is de overgang in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde soepel verlopen. Dat is mooi, maar niet genoeg. Nu moeten de eisen omhoog: er moet fors meer geïnvesteerd worden in hulp die voorkomt dat kinderen ingewikkelde jeugdzorg nodig hebben. De zware taak van mantelzorgers moet verlicht worden, onder andere door vaker tijdelijke ondersteuning door beroepskrachten in te zetten. De gemeente moet als het maar enigszins kan voorkomen dat mensen zorg gaan mijden om financiële redenen. De sociale teams moeten nog meer dan nu de ruimte en mogelijkheden krijgen om op maat te helpen. Gezond verstand en creativiteit zijn daarbij belangrijker dan vasthouden aan regels.

3. Armoede terugdringen

Het is vooral de regering die kan en móet zorgen dat het probleem van de armoede opgelost wordt. De gemeente kan dat probleem alleen maar een beetje kleiner maken. En dat moet ze doen. Voedsel- en kledingbank krijgen de zekerheid van een jaarlijkse subsidie. De inkomensgrens waaronder mensen een beroep kunnen doen op gemeentelijke minimavoorzieningen gaat omhoog. Er komen ruimere mogelijkheden om bijstand te krijgen voor een kapotte wasmachine of koelkast. De gemeente gaat met extra inzet werk maken van het Armoedepact, de samenwerking tussen tientallen organisaties om de armoede aan te pakken.

4. Meedoen mogelijk maken

Een fors deel van de mensen die nu buiten het arbeidsproces staan, zal heel moeilijk nog een betaalde baan vinden. Voor henzelf en voor de samenleving is het belangrijk dat ze wel zinvolle bezigheden hebben. De gemeente gaat meer moeite doen om daarvoor te zorgen. Als mensen vanuit een bijstandsuitkering maatschappelijk nuttige activiteiten gaan doen, krijgen ze daar voortaan een premie voor. Vrijwilligerswerk mag nooit gedwongen opgelegd worden en de gemeente moet goed opletten dat het geen verdringing van een betaalde baan is.
Kunnen meedoen betekent ook dat er voldoende goed onderhouden sportaccommodaties zijn en dat ook kinderen uit arme gezinnen lid moeten kunnen worden van een sportvereniging.

5. Afvalinzameling zorgvuldig bekijken

De toekomst van de afvalinzameling wordt een stevige discussie in de nieuwe gemeente. Nu betalen de inwoners van Slochteren een vast bedrag en betalen de mensen in Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer per hoeveelheid afval. Wat wordt het systeem van de toekomst? Voor beide is wat te zeggen: betalen per hoeveelheid kan betekenen dat mensen hun afval beter scheiden, maar het zorgt ook voor meer zwerfvuil.
Wij willen dat het besluit hierover genomen wordt na een brede en zorgvuldige discussie waar heel veel mensen aan meedoen. In die discussie moeten alle mogelijkheden op tafel liggen: ook het stoppen met betalen per hoeveelheid, het gratis wegbrengen van grof vuil en bakken voor tuin- en plasticafval.

6. Verkeersproblemen aanpakken

Bij een nieuwe gemeente hoort een goed openbaarvervoerplan. Met bijvoorbeeld een lus door Hoogezand van de bus van Siddeburen naar de stad en met uitbreiding van het stadsvervoer dat er nu is in Hoogezand-Sappemeer. De gemeente kan dat niet zelf regelen, maar kan en moet er over in gesprek met het OV-bureau. Station Sappemeer Oost moet blijven: de gemeente moet zich daarvoor tot het uiterste inspannen!
De gemeente moet samen met de inwoners een gedegen onderzoek opzetten naar verkeersonveilige situaties en vervolgens bekijken hoe ze aangepakt kunnen worden.

7. Ontmoeting en activiteiten stimuleren

Buurt- dorpshuizen zijn belangrijk. Overal moeten verenigingen bij elkaar kunnen komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten opzetten. Over het algemeen is dat goed geregeld in de nieuwe gemeente. Dat moet zo blijven, en waar een buurt- of dorpshuis ontbreekt, zoals bijvoorbeeld in Boswijk (Sappemeer) moet gekeken worden hoe er eentje kan komen.

8. Heldere afspraken maken met woningstichtingen

De gemeente bouwt geen huizen en verhuurt geen woningen. Maar door de afspraken die ze maakt met de woningstichtingen (Lefier en Groninger Huis) heeft ze er wel wat over te vertellen. In de nieuwe afspraken moet extra aandacht zijn voor de betaalbaarheid en de isolatie van de huizen en de bouw van nieuwe gezinswoningen en woningen voor starters op de woningmarkt. Ook in kleine dorpen moet ruimte blijven voor de bouw van nieuwe woningen. En uiteraard moet alle nieuwbouw duurzaam zijn en aardbevingsbestendig.

9. Inspelen op vergrijzing / verzilvering

De verwachting is dat het aandeel van ouderen in de bevolking van onze regio fors zal toenemen. Daar is helemaal niets mis mee, maar het betekent wel dat de gemeente er nadrukkelijk op moet inspelen. Bijvoorbeeld door afspraken met de woningstichtingen te maken over voldoende geschikte woningen, door de openbare ruimte zo in te richten dat ouderen er uit de voeten kunnen en door te investeren in voorzieningen die het mogelijk maken dat ouderen zich zelfstandig kunnen redden. Ons voorstel: er komt snel een samenhangend plan om Midden-Groningen 'grijsproof / zilverproof' te maken.

10. Gasverbruik terugdringen

De opwarming van de aarde dreigt voor grote ellende te zorgen - vooral voor de arme mensen overal ter wereld. We moeten het verbruik van bronnen als aardgas en steenkool terugdringen, zeker in bevingsgemeente Midden-Groningen. Met de besluiten rond zonneparken en het gebruik van restwarmte van de industrie is een mooi begin gemaakt. Nu moeten we verder: met de woningstichtingen inzetten op woningisolatie, in gesprek gaan met inwoners en bedrijven over wat we samen kunnen doen en initiatieven hiervoor ondersteunen. Ook moet duidelijk gemaakt worden wat de gevolgen zijn als er niets gebeurt. Draagvlak voor de maatregelen is immers van groot belang.

11. Zij aan zij met de inwoners knokken

De gemeente moet de bondgenoot zijn van haar inwoners. Bij het afdwingen dat de gasproductie omlaag gaat en dat de rol van de NAM verdwijnt bij de schadebeoordeling. Maar ook bij het tegenhouden van windmolens bij Meeden of zoutwinning bij Kielwindeweer en Trips- en Borgercompagnie: de gemeente moet samen met de mensen een vuist maken tegen geldbeluste concerns en arrogante kabinetten.
De komende jaren zal vooral het versterken van de huizen heel veel vergen van de mensen die er in wonen. De gemeente mag daarbij niet aan de zijlijn staan, maar moet zich tot het uiterste inspannen om haar inwoners bij te staan.

12. Woonomgeving schoon houden

Schoon, heel en veilig; daar draait het om bij het onderhoud van de woonomgeving. En dat kan wel een stukje beter. De gemeente moet alerter reageren op klachten van inwoners, en ze moet initiatieven in wijken en dorpen om zelf een bijdrage aan het onderhoud te leveren stimuleren en belonen. In overleg met de hondenbezitters komen er regels om de overlast van hondenpoep te verminderen. Over wat er gebeurt in de openbare ruimte moet de gemeente heel goed overleggen met de inwoners. Beter dan de afgelopen jaren is gebeurd. Stadswachten (BOA's) moeten actief optreden tegen mensen die een zooitje maken van onze gezamenlijke woonomgeving.

13. Steeds op de juiste manier in gesprek gaan

Op veel manieren hebben de inwoners contact met de gemeente: mondeling, via e-mail of internet, met brieven en telefoontjes, op bijeenkomsten. Van een grotere gemeente mag je veel verwachten als het om communicatie gaat. De inwoners moeten steeds benaderd worden op de manier die het beste past bij hun situatie. Daarvoor moeten in Midden-Groningen veel meer zaken eenvoudig via Internet geregeld kunnen worden, maar moet de gemeente ook altijd aandacht houden voor de mensen die het zonder computer stellen. Het gemeentehuis komt in Hoogezand. Maar de gemeentelijke dienstverlening moet overal goed geregeld zijn. Dat kan bijvoorbeeld met spreekuren in buurthuizen, een kantoor op wielen, enz.

Nog veel meer standpunten…

Ongetwijfeld mist u zaken in dit programma. Want heeft de SP dan geen mening over bijvoorbeeld de economie, lokale belastingen, onderwijs, jongerenvoorzieningen en cultuur? Natuurlijk wel.

 • We willen een krachtige economische sector in Midden-Groningen. Maar de gemeente kan ondernemers niet dwingen om hier te gaan investeren. Uiteraard moet ze wel de bedrijven die belangstelling tonen, hartelijk ontvangen.
 • Rekeningen voor de OZB of de huisvuilinzameling zijn nooit leuk. Dus moet de gemeente voorzichtig zijn als het om verhoging gaat. Maar wij gaan niet zeggen dat de lasten nooit omhoog mogen.
 • Natuurlijk is goed onderwijs van levensbelang. Maar de gemeente bestuurt de scholen niet. Wel moet ze zorgen voor uitstekende schoolgebouwen. Daar wordt hard aan gewerkt.
 • Bij jongeren moet de gemeente niet zelf met ideeën en nieuwe voorzieningen komen, maar wel met een gewillig oor reageren op initiatieven en wensen van de jongeren.
 • We zijn trots op theater Het Kielzog, het muziekonderwijs en de vele verenigingen die zich op allerlei verschillende manieren met cultuur bezighouden. Dat moet vooral zo blijven en nieuwe initiatieven moeten serieus behandeld worden.

Zo hebben we nog veel meer standpunten die hier geen plaats krijgen. In deze krant kiezen we voor de zaken die we bij de vorming van een college van burgemeester en wethouders op tafel leggen. Zodat u over een paar maanden, als het nieuwe college zijn programma bekendmaakt, kunt kijken wat we binnengehaald hebben.
Wilt u onze meer weten over onze visie op andere zaken? Kijk op onze website of Facebookpagina, mail, bel of app ons.

Drie belangrijke uitgangspunten

De standpunten die we innemen in allerlei discussies komen niet uit de lucht vallen. Ze vloeien voort uit drie uitgangspunten die samen het fundament zijn onder al het werk en alle ideeën van de SP. Die uitgangspunten zijn:

Menselijke waardigheid: Ieder mens moet bestaanszekerheid hebben, plus het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving en een eerlijke kans om, met respect voor anderen, zijn persoonlijke geluk na te streven.

Gelijkwaardigheid: Alle mensen zijn gelijkwaardig. De een is nooit méér dan de ander.

Solidariteit: De mogelijkheden die mensen hebben, verschillen sterk. Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we iedereen een eerlijke kans geven bij zijn streven naar een gelukkig leven.

Doe mee

Campagne voeren geeft energie, maar kost ook moeite. Wilt u ons helpen met het bezorgen van folders, het bemensen van marktkraampjes of op een andere manier? Neem dan contact op.


Meld je aan

Agenda

Start campagne

maandag, 16 oktober, 2017 - 10:00

Er worden drie appelbomen gepoot. In elke 'oude' gemeente één.

 • 10:00 Kolhamsterbos Kolham
 • 11:30 Heemtuin Muntendam
 • 13:30 NME Goorecht Hoogezand

Kom gerust op een van deze locaties. Iedereen is welkom.

Locatie:
Kolham/Muntendam/Hoogezand

Bezoek Emile Roemer

vrijdag, 17 november, 2017 - 10:00

Deze dag zal Emile verschillende plekken bezoeken en mensen te woord staan. Verdere informatie over deze dag volgt nog.

Locatie:
Hoogezand/Kolham/Zuidbroek

Lijsttrekkersdebat

maandag, 20 november, 2017 - 20:00

Exacte tijd en plaats word nog bekend gemaakt.

Locatie:
Midden-Groningen

Verkiezingen!

woensdag, 22 november, 2017 - 08:00

Vergeet u niet te stemmen?

Locatie:
Midden-Groningen

Terug naar boven
Normale website