h
26 juli 2023

Motie halvering Schuldhulpverlening

Nog even voor het zomerreces heeft de fractie van de SP Midden Groningen een mooie motie geschreven voor het halveren van de looptijd van de schuldhulpverlening.
1 Juli jongstleden heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen waarin staat dat vanaf 1 juli 2023 de schuldhulpverlening word gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden.
Oftewel 3 jaar in de schuldhulpverlening zitten of 1,5 jaar.
Wat houd dit nu in voor de inwonersaantal Midden Groningen die in de schuldhulpverlening zit?
Dat ook zij van 3 jaar naar 1,5 jaar gaan, dat is toch een mooi vooruitzicht? Gewoon na 1,5 weer baas kunnen zijn over je eigen geld zonder schulden. 
Maar waarom toch een motie?
Stel je eens voor; je zet de moedige stap om naar de schuldhulpverlening te stappen, zodat zij jou kunnen helpen met jou schulden. Dat is een heftige en moeilijke maar goede en mooie stap richting de toekomst. Alleen moest je toch wel “ eventjes” drie jaar door die zure appel heen. Totdat juli kwam, alleen ik ben de hulpverlening in juni aangegaan. BAM, drie jaar in de schuldhulpverlening, en mijn buurman die een maand later in hetzelfde schuitje zat, heeft een mooiere toekomst voor zich,
want hij hoeft geen 3 maar 1,5 jaar door diezelfde appel.
En dat vindt de fractie van de SP Midden Groningen niet gelijkwaardig, dit geeft geen menselijke waardigheid en dit is al helemaal niet solidair. Daarom deze motie!
Want met deze motie hebben wij het college opdracht gegeven om de mensen die voor 1 juli in de schuldhulpverlening zit ook naar 1,5 jaar te brengen! En ervoor zorgen dat de inwoners geen terugslag krijgen en weer in de schulden te geraken.
Wij hopen en weten dat wij heel veel mensen hebben geholpen om weer een mooie toekomst voor zichzelf te maken.

Lees verder
7 mei 2023

Problemen omwonenden Wunderline

SP Midden Groningen heeft het college van B&W gevraagd aandacht te hebben voor de zorgen van bewoners aan de Middenstraat in Sappemeer over de nieuwe Wunderline, de treinverbinding Groningen-Bremen, die naar verwachting in 2024 operatief zal zijn. De hoge snelheid van de trein baart de bewoners zorgen mbt de woningen en leefomgeving. Wat is de invloed van de trillingen op de woningen? Komt er een eventuele compensatie voor een eventuele waardevermindering van de woningen? Zo zijn er ook zorgen over geluidsoverlast en eventuele uitbreidingen (Nedersaksenlijn). Donderdag 11 mei is er een informatiebijeenkomst in hotel Faber, 19.00 uur. Naast Agnes Bakker (PS) is er een vertegenwoordiging van SP Midden-Groningen aanwezig.

Lees verder
15 februari 2023

Naamborden en omgekeerde vlag Hoogezand

N.a.v. vragen van de SP fractie m.b.t. de 'omgekeerde' vlag in de tunnel aan de Gorechtlaan en de bewegwijzering aan de Gorechtlaan/Erasmusweg, AJC en Spokie, beiden niet meer juist, is er vanuit de gemeente MG actie ondernomen. In de tunnel aan de Gorechtlaan is alleen de blauwe oorspronkelijke lijn weer zichtbaar. In de bewegwijzering Gorechtlaan/Erasmuslaan is het AJC en het Spokie verwijderd. 

Lees verder
21 november 2022

Agnes Bakker beoogd lijsttrekker SP Provinciale Staten

Foto: sp / sp midden groningen

Met een lijst vol ervaring en talent gaat de SP de Provinciale Statenverkiezing van 2023 in. Huidig fractievoorzitter en volksvertegenwoordiger Agnes Bakker is de beoogd lijsttrekker van de partij. 

Lees verder
11 november 2022

Steun van SP moties: gft-inzameling en 1x per jaar gratis aanbieden grofvuil

De motie: Gft-inzameling verlengd met 1 maand (was tot 1 oktober, wordt tot 1 november). 

Lees verder
11 november 2022

Motie SP aangenomen mbt Noodfonds voor aanpak energiearmoede

De motivatie om dit noodfonds in het leven te roepen is dat de fracties dagelijks berichten krijgen van mensen en tal van instellingen en (kleine) ondernemers die nu niet meer weten hoe de energierekening te betalen. Ook zitten nu al mensen in de kou omdat ze de verwarming uit doen omdat ze bang zijn voor de financiele gevolgen. Verder sluiten ondernemers hun bedrijf door de hoge rekeningen. Extra aandacht wordt gevraagd voor de meest kwetsbare groep inwoners (bv schuldhulpverlening). Om welk bedrag het gaat is nog niet afgesproken. 

Lees verder
4 november 2022

Zeggenschap over onze energie - Volkspetitie 12 november Harkstede

Op 12 november willen we met een zo groot mogelijke groep met inwoners van Harkstede in gesprek gaan over de stijgende energiekosten. Met als doel zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor de landelijke SP Volkspetitie 'Verlaag de kosten: Nationaliseer onze energie'. Het privatiseren van de energiebedrijven was fout, we moeten onze energie weer nationaliseren. Uit onderzoek blijkt dat 80% van Nederland dit met ons eens is, maar vrijwel niemand heeft er vertrouwen in dat het kabinet dit gaat doen. 

Lees verder
4 november 2022

Buitenparlementaire enquête 3 december Tjuchem & Steendam met Sandra Beckerman

Op 3 december gaan we samen met Sandra Beckerman in Tjuchem en Steendam ervaringen, oplossingen en eisen ophalen bij gedupeerden van aardbevingsschade.

Lees verder

Pagina's