h
4 maart 2021

Richard Croeze vervangt tijdelijk Hülya Polat in de raad

Foto: SP

Richard Croeze, die al enige tijde fractie ondersteuner was, is vanavond geïnstalleeerd als raadslid van Midden-Groningen. Hij zal tijdelijk de met ziekteverlof zijnde Hülya Polat vervangen.

Lees verder
2 maart 2021

Vragen SP situatie / ontwikkeling Zonnepark Siepweg

Foto: I. Croeze

In week 8 van dit jaar bereikte ons het nieuws dat er activiteiten zijn rondom de Laveiweg en Siepweg, beide te Sappemeer (Sappemeer- Noord), namelijk het aanleggen van kabelverbindingen voor een Zonnepark nabij de Siepweg. Na gesproken te hebben met een bezorgde inwoner en na het ontvangen van een brief die naar alle fracties is verzonden zijn wij ter plaatse gaan kijken en hebben wij een aantal vragen aan het college. 

Lees verder
30 januari 2021

STOEPKRIJT FAKKELS OVERAL IN HET AARDBEVINGSGEBIED

Foto: SP

De SP is nieuwe acties gestart tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Vandaag was de partij in 10 dorpen in het aardbevingsgebied om fakkels te verspreiden. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Deze ramp moet stoppen. Samen eisen we de aandacht van den Haag op.” De partij hekelt dat er al jaren mooie beloftes worden gedaan maar nog steeds tienduizenden Groningers wachten in een kapot huis. 

Lees verder
30 januari 2021

Aftrap nieuwe gaswinningsacties: stop de vergeten ramp in Groningen

Foto: SP

De SP start nieuwe acties tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Volgens de partij is het niet te verkroppen dat tienduizenden Groningers nog steeds wachten. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Er moet een crisisaanpak komen voor de ramp in Groningen”. De partij start daarom een coronaproof fakkelprotest. Bianca Wieringa uit Woltersum heeft als aftrap van de acties samen met Beckerman een fakkel op haar onveilige woning geschilderd.

Lees verder
16 december 2020

SP Midden-Groningen zet bezorging kerstattentie leden On Hold

Foto: SP

De SP Midden-Goningen had het voornemen om al haar leden een kleine kerstattentie te bezorgen met doel een beetje licht en warmte in deze donkere dagen te brengen. Maar door de nieuwe maatregelen zien zij zich genoodzaakt ook dit On Hold te zetten en na de lockdown weer verder te gaan met het rondbrengen.

Lees verder
19 november 2020

Schriftelijke vragen van de SP over het Witboek zwemveiligheid en het bevorderen van de zwemvaardigheid bij kinderen

Foto: SP

Het kennisproject NL Zwemveilig heeft een tijd geleden een witboek gepubliceerd dat handvatten en praktijkvoorbeelden geeft hoe zwemveiligheid op lokaal niveau bevorderd kan worden

Lees verder
14 november 2020

Vragen over de oversteek bij de Woldstee zijn beantwoord

Foto: Venema Media

Afgelopen dagen ontvingen wij de antwoorden op onze gestelde vragen omtrent de oversteek bij oa de Woldstee in Slochteren.

Lees verder
7 november 2020

SP wil inzet gemeente voor slachtoffers toeslagenaffaire

Foto: SP

Onder de vele slachtoffers van de rampzalige wijze waarop de Belastingdienst de aanvragers van kindertoeslag heeft behandeld zitten tientallen mensen uit Midden-Groningen. Nu alle gemeenten (een klein beetje) geld gekregen hebben om die mensen bij te staan, moet ook Midden-Groningen daarmee aan de slag. Dat betoogde SP-raadslid Martine Feenstra in de raadsvergadering van 5 november. Ze stelde voor dat de gemeente een meldpunt opent en de mensen ondersteunt die zich daar melden.

Lees verder
7 november 2020

Ook 300 euro voor boa's!

Foto: SP

Bij het debat over de gemeentebegroting voor 2021 heeft de SP voorgesteld de BOA's die voor de gemeente werken een bonus van 300 euro te geven. Fractievoorzitter Han van der Vlist deed het voorstel aan aanleiding van de commotie die is ontstaan doordat politiemensen wel die bonus krijgen en boa's niet. 

Lees verder
6 november 2020

Succes: bezuiniging op Meedoenfonds tegengehouden

Foto: SP

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft op 5 november besloten dat een bezuiniging van 85.000 euro op het Meedoenfonds niet doorgaat. Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld de groep mensen die een beroep op het fonds kan doen te verkleinen. Op initiatief van de SP-fractie kwamen PvdA, GroenLinks en SP met een ander voorstel. Dat kreeg de steun van het CDA en daardoor een meerderheid. 

Lees verder

Pagina's