h
12 februari 2018

Schriftelijke vragen Schuldhulpverlening

Foto: Onbekend

Naar aanleiding van het onderzoek “Een open deur? – een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening” stelt de SP vragen aan het college. De conclusies van het rapport zijn dat schulden vaak gepaard met andere problemen. Wanneer schuldproblemen
adequaat worden aangepakt of worden gestabiliseerd ontstaat er rust en perspectief om andere problemen op te lossen.

Lees verder
11 februari 2018

SP-fractie stelt vragen over 'proef' bij Reining

Foto: Reining

De SP-fractie is niet blij met de proef met overnachtende chauffeurs bij Reining. Naast de bezwaren die onder meer door de FNV zijn geuit, is de SP vooral niet blij met de gang van zaken: het collegebesluit is volledig buiten de raad om genomen.

Lees verder
23 december 2017

Steun van de leden voor deelname aan college

Unaniem stemde de ledenvergadering van de SP Midden-Groningen op 22 december in met deelname van de partij aan het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente.

Lees verder
15 december 2017

Akkoord over college Midden-Groningen

Foto: SP

PvdA, SP, ChristenUnie, CDA en VVD zijn het eens geworden over een programma voor het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. ‘Samen komen we verder!’ heet het, een variant op het motto ‘Samen kom je verder’ dat al eerder gekozen was voor de nieuwe gemeente. 

Lees verder
25 november 2017

De grootste in Hoogezand-Sappemeer

Foto: SP

Bij de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen haalden SP, PvdA en Gemeentebelangen ieder vijf zetels. Over heel Midden-Groningen kreeg de PvdA de meeste stemmen. Als je naar de huidige gemeenten apart kijkt, dan is de SP de grootste in Hoogezand-Sappemeer.

Lees verder
23 november 2017

Vijf zetels!

Foto: SP

Met 13,3 procent van de stemmen haalde de SP vijf zetels bij de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Samen met Gemeentebelangen en de PvdA, die ook vijf zetels haalden, vormen we daarmee de grootste fracties in de raad.

Lees verder
20 november 2017

Emile Roemer op verkiezingsbijeenkomsten en bij gieterij Borcherts

Foto: SP

'Die schandalige wet gaat het nooit halen', verzekerde een strijdbare Emile Roemer in Hoogezand. SP-leider Roemer was 17 november op verkiezingsbijeenkomsten van zijn partij in Midden-Groningen.

Lees verder
15 november 2017

Emile Roemer op bezoek bij gieterij Borcherts op Dag van de Ondernemer

Foto: SP

Op 17 november, de Dag van de Ondernemer, bezoekt SP-leider Emile Roemer gieterij Borcherts in Sappemeer.

Lees verder
13 november 2017

Enthousiasme na 'omgekeerde Sint Maarten-actie'

Foto: SP

'Een geweldige dag', kijkt lijsttrekker Martine Feenstra terug op 11 november. 'In Uithuizen zijn op initiatief van SP-Kamerlid Sandra Beckerman duizenden bloembollen gepoot als bloeiend verzet tegen de NAM en het kabinet. En in acht wijken en dorpen van Midden-Groningen zijn we met honderden mensen in gesprek gegaan over de komende raadsverkiezingen'.

Lees verder

Pagina's