h

Motie halvering Schuldhulpverlening

26 juli 2023

Motie halvering Schuldhulpverlening

Nog even voor het zomerreces heeft de fractie van de SP Midden Groningen een mooie motie geschreven voor het halveren van de looptijd van de schuldhulpverlening.
1 Juli jongstleden heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen waarin staat dat vanaf 1 juli 2023 de schuldhulpverlening word gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden.
Oftewel 3 jaar in de schuldhulpverlening zitten of 1,5 jaar.
Wat houd dit nu in voor de inwonersaantal Midden Groningen die in de schuldhulpverlening zit?
Dat ook zij van 3 jaar naar 1,5 jaar gaan, dat is toch een mooi vooruitzicht? Gewoon na 1,5 weer baas kunnen zijn over je eigen geld zonder schulden. 
Maar waarom toch een motie?
Stel je eens voor; je zet de moedige stap om naar de schuldhulpverlening te stappen, zodat zij jou kunnen helpen met jou schulden. Dat is een heftige en moeilijke maar goede en mooie stap richting de toekomst. Alleen moest je toch wel “ eventjes” drie jaar door die zure appel heen. Totdat juli kwam, alleen ik ben de hulpverlening in juni aangegaan. BAM, drie jaar in de schuldhulpverlening, en mijn buurman die een maand later in hetzelfde schuitje zat, heeft een mooiere toekomst voor zich,
want hij hoeft geen 3 maar 1,5 jaar door diezelfde appel.
En dat vindt de fractie van de SP Midden Groningen niet gelijkwaardig, dit geeft geen menselijke waardigheid en dit is al helemaal niet solidair. Daarom deze motie!
Want met deze motie hebben wij het college opdracht gegeven om de mensen die voor 1 juli in de schuldhulpverlening zit ook naar 1,5 jaar te brengen! En ervoor zorgen dat de inwoners geen terugslag krijgen en weer in de schulden te geraken.
Wij hopen en weten dat wij heel veel mensen hebben geholpen om weer een mooie toekomst voor zichzelf te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier