h

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen aan het college

Menterwolde artikel 33

Hoogezand artikel 41

Alle schriftelijke vragen, inclusief die van andere partijen, zijn ook terug te vinden op de raadssite.

 

2 mei 2019

Gesprongen waterleiding gevolg van gaswinning?

Foto: RTVNoord

Naar aanleiding van de breuk in de waterleiding nabij Tjuchem op eerste Paasdag, stelt SP Midden-Groningen vragen aan het college: Is de breuk mogelijk het gevolg van aardbevingen en wat is het risico voor bijvoorbeeld de brandweer wanneer zij het waternet gebruiken om te blussen?

Lees verder
4 maart 2019

Schriftelijke vragen schimmelwoningen

Foto: Jimmy Dijk

Bij een buurtonderzoek in Spoorstraat-Kieldiep konden wij constateren dat de staat van de huurwoningen op zijn minst kwetsbaar is. In een groot aantal woningen troffen wij enorme schimmelproblemen aan. Deze problemen zullen wij op korte termijn, samen met de huurders, kenbaar maken bij de verhuurder van deze woningen, Groninger Huis.

Lees verder
8 juni 2018

Fractie stelt vragen over zwemmen

Foto: Mat Sohl

De SP raadsfractie heeft vragen gesteld over de ontwikkeling dat steeds minder jongeren hun zwemdiploma halen.
De SP vindt dat alle kinderen  kunnen zwemmen. De trend is dat er steeds minder kinderen zonder zwemdiploma komen.

Lees verder
12 februari 2018

Schriftelijke vragen Schuldhulpverlening

Foto: Onbekend

Naar aanleiding van het onderzoek “Een open deur? – een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening” stelt de SP vragen aan het college. De conclusies van het rapport zijn dat schulden vaak gepaard met andere problemen. Wanneer schuldproblemen
adequaat worden aangepakt of worden gestabiliseerd ontstaat er rust en perspectief om andere problemen op te lossen.

Lees verder
11 februari 2018

SP-fractie stelt vragen over 'proef' bij Reining

Foto: Reining

De SP-fractie is niet blij met de proef met overnachtende chauffeurs bij Reining. Naast de bezwaren die onder meer door de FNV zijn geuit, is de SP vooral niet blij met de gang van zaken: het collegebesluit is volledig buiten de raad om genomen.

Lees verder
17 april 2017

Vragen aan het college: Sociale wijkteams

Foto: - / -

Pas geleden zijn wij op bezoek geweest bij de sociale wijkteams. Wij waren erg onder de indruk van het betrokkenheid en passie waarmee deze medewerkers zich inzetten voor hun teams en de inwoners van Midden-Groningen. Ook hebben we een beter inzicht gekregen in het reilen en zeilen van de wijkteams. Naar aanleiding daarvan zijn er wat vragen boven gekomen die we aan het college zouden willen stellen.

Lees verder
8 april 2017

Vragen aan het college: Lefier en aardbevingen

Foto: - / -

Op 21 maart presenteerde Lefier de uitkomsten van haar versterkingsonderzoek als gevolg van de mijnbouwschade. Hieruit komt naar voren dat van de 17’000 woningen in eigendom van Lefier, er 14’500 (!) versterkt moeten worden om aan de richtlijn bevingsbestendig bouwen te voldoen. Opvallend genoeg gaat het bij Lefier vooral om huizen op de rand van het contourgebied.

Lees verder
8 april 2017

Vragen aan het college: ODG

Foto: - / -

Naar aanleiding van het artikel over de Omgevingsdienst Groningen in het Dagblad van het Noorden van 24 maart jongstleden en andere signalen die wij hebben ontvangen, hebben wij enkele vragen aan het college over het functioneren van de omgevingsdienst. In het artikel komt naar voren dat de afhandeling van bouwvergunningen te wensen over laat. Termijnen worden overschreden en bouwvergunningen worden afgegeven zonder goede toetsing.

Lees verder
19 september 2016

Vragen aan het college: Ondersteuning mantelzorgers

Foto: - / -

Sinds 2015 ontvangen de gemeenten geld voor inkomensondersteuning van mantelzorgers en van mensen met hoge zorgkosten. Hoogezand-Sappemeer heeft dat geld ingezet waarvoor het bedoeld is, maar –volgens de jaarrekening 2015 daarvan iets meer dan 200.000 euro niet uitgegeven.

Lees verder
2 juni 2016

Digitale dienstverlening HS

Foto: - / -

Naar aanleiding van een onderzoek van Deloitte naar het niveau van digitale dienstverlening bij verschillende gemeenten, stelde de SP vragen aan het college van Hoogezand-Sappemeer.

Lees verder

U bent hier