h

Vragen aan het college: Lefier en aardbevingen

8 april 2017

Vragen aan het college: Lefier en aardbevingen

Foto: - / -

Op 21 maart presenteerde Lefier de uitkomsten van haar versterkingsonderzoek als gevolg van de mijnbouwschade. Hieruit komt naar voren dat van de 17’000 woningen in eigendom van Lefier, er 14’500 (!) versterkt moeten worden om aan de richtlijn bevingsbestendig bouwen te voldoen. Opvallend genoeg gaat het bij Lefier vooral om huizen op de rand van het contourgebied.

Hoogezand-Sappemeer is één van de gemeenten waar Lefier een flink aantal woningn bezit. In het verslag stelt bestuurder Lex de Boer dat er 15 tot 20 miljoen uitgetrokken moet worden voor woningen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en de stad Groningen.

Om bovenstaande redenen hebben wij de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Bent u op de hoogte van de uitkomsten van het versterkingsonderzoek van Lefier en deelt u de bevindingen, alsook de financiële inschatting? Zo nee, waarom niet?
  2. Deelt u de mening van de SP dat de uitkomsten zoals deze gepresenteerd worden door Lefier grote gevolgen lijken te hebben voor de gemeente? Zo ja, op welke manier gaat u hiernaar handelen? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college aangeven wat dit onderzoek voor gevolgen heeft voor de woningen van de andere woningbouwcorporaties, particuliere woningbezitters en gebouwen? Zo ja, welke zijn dit? Zo nee, kunt u aangeven hoe en wanneer u hier wel achter gaat komen?
  4. Is het college van mening dat er een investeringsfonds met bijbehorende investeringsagenda voor de regio moet komen, waarbij er niet alleen rekening moet worden gehouden met versterken maar ook met het verduurzamen van woningen? Zo ja, op welke manier zet zich hiervoor in? Zo nee, waarom niet? En op welke manier zet u zich dan in om de woningvoorraad aardbevingsbestendig te krijgen?

Maarten Kluit, Marten Feenstra

U bent hier