h

Schriftelijke vragen schimmelwoningen

4 maart 2019

Schriftelijke vragen schimmelwoningen

Foto: Jimmy Dijk

Bij een buurtonderzoek in Spoorstraat-Kieldiep konden wij constateren dat de staat van de huurwoningen op zijn minst kwetsbaar is. In een groot aantal woningen troffen wij enorme schimmelproblemen aan. Deze problemen zullen wij op korte termijn, samen met de huurders, kenbaar maken bij de verhuurder van deze woningen, Groninger Huis.

Naast de huurwoningen van de grotere woningbouwcorporaties is er in Spoorstraat-Kieldiep ook sprake van verhuur van woningen door kleinere organisaties, danwel particuliere verhuur.

Tijdens een vervolgbijeenkomst werden wij geconfronteerd met soortgelijke verhalen uit Woldwijck. Ook hier was sprake van schimmelproblemen in huurwoningen die aangeboden worden via particuliere verhuur.

Voor de huurders bij de grotere woningbouwcorporaties is vaak duidelijk waar ze met hun klachten heen kunnen of ze hebben een fysiek adres waar ze heen kunnen gaan. Voor de huurders bij de kleinere verhuurders of via particuliere verhuur is het vele malen lastiger om hun klachten kenbaar te maken of om zelfs het gesprek aan te gaan over de staat van hun huurwoning.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van deze vorm van particuliere verhuur en zo ja kent u de particuliere verhuurders?
  2. U maakt als college prestatieafspraken met de grotere woningbouwcorporaties. Klopt onze aanname dat het college met deze kleine particuliere verhuurders geen afspraken maakt? Wanneer u wel afspraken met hen maakt kunt u ons dan informeren over die afspraken?
  3. Heeft u met de bij u bekende particuliere verhuurders een vorm van overleg? Zo niet, waarom niet? Zo ja, hoe ziet dit overleg dan uit?
  4. Bent u met ons van mening dat ook deze huurders ook recht hebben op een veilige, gezonde woning? Zo ja, hoe kunnen wij ons als gemeente sterk maken voor deze huurders en hoe ziet het college haar rol hierin?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Joke Lesman

U bent hier