h

Schriftelijke vragen van de SP over het Witboek zwemveiligheid en het bevorderen van de zwemvaardigheid bij kinderen

19 november 2020

Schriftelijke vragen van de SP over het Witboek zwemveiligheid en het bevorderen van de zwemvaardigheid bij kinderen

Foto: SP

Het kennisproject NL Zwemveilig heeft een tijd geleden een witboek gepubliceerd dat handvatten en praktijkvoorbeelden geeft hoe zwemveiligheid op lokaal niveau bevorderd kan worden

Aan de hand van het witboek zijn de volgende vragen gerezen:

  1. Wilt u reactie geven op het witboek ‘De rol van de school bij zwemveiligheid’?
  2. Welk doel heeft u om de kinderen die nog geen zwemdiploma hebben en nog niet op zwemles zijn geweest enthousiast te maken voor zwemmen en het behalen van een zwemdiploma middels schoolzwemmen en/of buitenschoolse zwemlessen (mogelijk gekoppeld aan een vangnetconstructie met financiële ondersteuning)?
  3. Kunt u een beeld schetsen van de huidige zwemvaardigheid in onze gemeente (met de focus op kinderen)?
  4. Wat kunt u doen om te bevorderen dat kinderen die een A,B en/of C diploma hebben gehaald, maar na het behalen van hun diploma weinig zwemmen, toch zwemvaardig te houden om zo verdrinkingen zoveel mogelijk te kunnen voorkomen?
  5. Bent u bereid te onderzoeken of kinderen die een zwemdiploma hebben gehaald, nieuwe vaardigheden zouden kunnen leren om hen ook zwemvaardig te krijgen voor het zwemmen in recreatieplassen en in open water, al dan niet in samenwerking met lokale reddingsbrigades, zwem- en duikverenigingen?
  6. Deelt u de mening dat het belangrijk is dat kinderen onderwezen worden over de gevaren van open water? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om in overleg met betrokken zwemorganisaties, scholen en de lokale reddingsbrigade hier de aandacht op te vestigen?
  7. In het Witboek worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven over hoe het beleid van andere gemeenten is ingericht om kinderen zoveel mogelijk te leren zwemmen en hen zwemvaardig te houden. Bent u bereid te kijken welke goede praktijkvoorbeelden het College in haar beleid kan opnemen, zodat de zwemvaardigheid en zwemveiligheid onder kinderen kan worden verbeterd?
  8. In het Witboek zijn een aantal knelpunten benoemd die gemeenten, scholen of zwembaden kunnen ervaren. Ziet het College in de aangedragen oplossingen nieuwe ideeën om over te nemen, zodat knelpunten in het zwembeleid zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen?
  9. Is het college bereid om beleid op te stellen, samen met betrokken partijen binnen de gemeente, om zoveel mogelijk kinderen te leren zwemmen en verdrinkingen zoveel mogelijk te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Namens de SP Fractie

Ida Klaassens

U bent hier