h

Motie SP over vergoeding menstruatiemiddelen aangenomen.

9 juli 2021

Motie SP over vergoeding menstruatiemiddelen aangenomen.

Foto: SP

In Midden-Groningen wonen veel meisjes en vrouwen die te kampen hebben met menstruatiearmoede (geen/te weinig geld voor menstruatieproducten). Een onderzoek van studenten van de RUG, op verzoek van Bloedserieus Midden-Groningen, onderschrijft dat ook.  Het rapport (Seizing Educational Opportunities to Combat Period Poverty) is aangeboden aan de gemeente. 

Een tekort aan menstruatiemiddelen kan leiden tot een verminderde hygiëne en infecties. Meisjes en vrouwen nemen minder deel aan het maatschappelijk leven, menstruatie armoede lijdt tot verzuim op werk en school.

Het is anno 2021 onacceptabel dat dit probleem nog in onze gemeente. De SP heeft het initiatief genomen om hier wat aan te doen. In navolging van een besluit in Rotterdam heeft de fractie afgelopen donderdag in de gemeenteraad (samen met PvdA en CDA) hierover een motie in stemming gebracht.

Het college heeft de opdracht gekregen om voor de begroting van 2022 met voorstellen te komen op welke wijze het initiatief van Rotterdam kunnen overnemen.

De motie is met een meerderheid van 18-11 stemmen aangenomen.

Een mooi succes in de strijd tegen de tweedeling in Midden-Groningen

Reactie toevoegen

U bent hier