h

Succes: bezuiniging op Meedoenfonds tegengehouden

6 november 2020

Succes: bezuiniging op Meedoenfonds tegengehouden

Foto: SP

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft op 5 november besloten dat een bezuiniging van 85.000 euro op het Meedoenfonds niet doorgaat. Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld de groep mensen die een beroep op het fonds kan doen te verkleinen. Op initiatief van de SP-fractie kwamen PvdA, GroenLinks en SP met een ander voorstel. Dat kreeg de steun van het CDA en daardoor een meerderheid. 

'Door het Meedoenfonds kunnen mensen met een laag inkomen toch op een sportclub of naar bioscoop of het theater', legt fractievoorzitter Han van der Vlist uit. 'Eén van de bezuinigen waar het college mee kwam hield in dat mensen met een inkomen tussen 115 en 125 procent van het sociaal minimum niet langer gebruik kunnen maken van het fonds. Voor de kinderen uit de gezinnen die dat betreft, werd wel een uitzondering gemaakt, maar wij willen het fonds overeind houden voor iedereen. En dat is gelukt. De bezuiniging wordt nu gevonden door de afvalstoffenheffing iets te verhogen. Die heffing dekt maar 80 procent van alle kosten die de gemeente maakt voor de afvalinzameling en dat percentage gaat nu iets omhoog.' 

De korting op het Meedoenfonds was voor de SP het enige minpuntje in de begroting. Van der Vlist: 'Verder was het een heel sociaal verhaal. Mooi om te zien dat het college ondanks de grote financiële problemen de voorzieningen voor mensen met laag inkomen verder volledig intact laat. Midden-Groningen bewijst een heel sociale gemeente te zijn. Daar ben ik trots op, en dat ben ik ook op de rol die de SP daarin speelt.'

U bent hier