h

Vragen SP Verkeerssituatie Hoofdweg Slochteren t.h.v. oversteekplaats Kindcentrum Slochteren

7 oktober 2020

Vragen SP Verkeerssituatie Hoofdweg Slochteren t.h.v. oversteekplaats Kindcentrum Slochteren

Foto: SP

Sinds het opengaan van het kindcentrum in Slochteren en de veranderingen op en aan de Hoofdweg te Slochteren heeft de SP al verschillende klachten ontvangen van omwonenden. Onlangs hebben we ter plaatse al gekeken en wilden samen met omwonenden in gesprek om een beter beeld te krijgen van deze situatie. Helaas heeft er afgelopen vrijdag al een ongeluk plaats gevonden. Een jongetje is hier aangereden en gelukkig met de schrik vrijgekomen. Nu weten wij niet wat de omstandigheden zijn geweest van dit ongeluk. Wel hebben we een aantal vragen over de verkeerssituatie.

 1. De aanduidingen met de schoolzone zijn vrij kort op de daadwerkelijk zone. Bent u van mening dat dit beter, duidelijker en eerder/ruimer aangegeven moet worden?

 2. In Kolham geldt dat er eveneens een schoolzone is op de hoofdweg. Hierbij is tevens de maximale snelheid aangepast naar 30 km/u. Kunt u ons vertellen waarom de maximale  snelheid in Slochteren niet is aangepast naar 30 km/u? 

 3. Bent u voornemens om de maximale snelheid te verlagen naar 30 km/u? 

  1. Zo nee, waarom niet? 

  2. Zo ja, wanneer gaat u dat doen?

 4. De situatie is tevens zeer onoverzichtelijk. Er zijn meerder afslagen vlak voor en na de schoolzone en de bushalte zijn tevens in deze zone.

  1. Is er onderzoek gedaan naar het verplaatsen dan wel laten vervallen van de bushalte? Er zijn in de nabijheid diverse bushaltes. De haltes in de zone dragen niet bij aan een overzichtelijke, veilige situatie.

  2. Is er onderzoek gedaan naar het verlengen van de schoolzone (incl. 30 km zone) waarbij de afslagen naar de Gerard de Vriesstraat, Slochterveldweg en de Kluft onderdeel worden van deze zonering?

 5. De oversteek heeft geen zebrapad. 

  1. Waarom is hier geen zebrapad aangebracht?

  2. Kan hier alsnog een zebrapad worden aangelegd?

  3. Zo ja, wanneer gaat u dat doen?

  4. Zo nee, waarom niet?

 6. Op de Hoofdweg wordt helaas te vaak te hard gereden. Niet alleen door personen auto’s maar ook door bijv. landbouwvoertuigen. Dit geldt niet alleen voor de Hoofdweg in Slochteren maar tevens voor de Hoofdweg in Froombosch en bijv. de Hoofdweg in Kolham. 

  1. Bent u bereid om hier onderzoek naar te doen met bijvoorbeeld meetapparatuur? 

Namens de fractie van de SP,

Kees Koning

 

Hieronder de link naar het radio intervieuw met Kees Koning

https://soundcloud.com/user-24722647/interview-kees-koning-spover-verkeersituatie-slochteren

U bent hier