h

‘SP DEELNAME IN HET COLLEGE VAN B EN W LOONT VOOR DE MINIMA’

10 oktober 2020

‘SP DEELNAME IN HET COLLEGE VAN B EN W LOONT VOOR DE MINIMA’

Foto: SP

Op 8 oktober besprak de raadscommissie de bezuinigingsvoorstellen voor 2021 van burgemeester en wethouders. Martine Feenstra voerde namens de SP het woord. Met haar kijken we terug.

Vorig jaar had de SP-fractie veel moeite met de voorgestelde bezuinigingen. Hoe liep het nu?

‘Met de voorstellen die nu op de agenda staan, hebben we minder problemen. Het college heeft ondanks de moeilijke situatie zijn uiterste best gedaan de sociale voorzieningen overeind te houden. Vooraf waren de mogelijke bezuinigingen in kaart gebracht. Dat zaten voorstellen tussen die het college opzij geschoven heeft en daar heb ik complimenten over gemaakt.’

Wat waren dat voor voorstellen?

‘Korten op de individuele inkomenstoeslag bijvoorbeeld, het extraatje dat de gemeente mag geven aan mensen die enkele jaren op het minimum leven, of het schrappen van de vergoeding voor het risico in de zorgkosten bij mensen die verzekerd zijn via de collectieve aanvullende verzekering voor minima. Dat zijn heel belangrijke voorzieningen, die in onze gemeente overeind blijven.’

Zie je daarin terug dat de SP een wethouder levert?

‘Ik denk het wel. Het college als geheel heeft oog voor de mensen met een laag inkomen, maar de inbreng van de SP helpt daar zeker bij. De woordvoerder van Gemeentebelangen sneerde tijdens de vergadering dat een aantal bezuinigingsmogelijkheden geschrapt zijn om de SP in het college te houden. Ik zie dat als een compliment.’

‘Je ziet bij andere gemeenten, waar de SP niet in college zit, heel harde bezuinigingen. Oldambt bijvoorbeeld schrapt wel de vergoeding van het eigen zorgrisico en bezuinigt zwaar op de rest van het minimabeleid.’

Toch ben je niet helemaal tevreden....

‘Nee, er is een voorstel waar we grote moeite mee hebben. Dat is een bezuiniging op het Meedoenfonds. Het college wil 80.000 euro besparen door de inkomensgrens waaronder mensen daar gebruik van kunnen maken verlagen van 125 procent van het sociaal minimum naar 115 procent. Daarbij wordt gelukkig wel een uitzondering gemaakt voor de kinderen in de gezinnen die hierdoor geraakt worden, maar wij willen het fonds volledig overeind houden. Over twee weken besluit de voltallige gemeenteraad over de bezuinigingen. Wij gaan dan samen met de PvdA een voorstel indienen om deze bezuiniging te schrappen. Ik hoop dat we hiervoor een meerderheid in raad krijgen.’

U bent hier