h

SP Fractie stelt vragen over de Fairtrade Motie

10 september 2020

SP Fractie stelt vragen over de Fairtrade Motie

Foto: SP

SP Fractielid Martine Feenstra stelt namens de SP Fractie het College van bestuur en wethouders de volgende vragen over de Fairtrade Motie

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Groningen

Hoogezand, 8 september 2020
Betreft: vragen op basis van artikel 33 van het RvO
Geacht college,
Op 5 juli 2018 is Fairtrade motie met een ruime meerderheid aangenomen. In deze motie werd het college opgeroepen om:
           met een plan van aanpak te komen ten aanzien van het behalen van de criteria van de Fairtrade gemeente campagne
           het initiatief te nemen om een werkgroep samen te stellen
 gebruik te maken van de informatie van de Fairtrade campagne.
Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder.
Vandaar onze vragen aan het college;
1. Wat is de huidige stand van zaken omtrent Fairtrade in onze gemeente?
2. Wat zijn de vervolgstappen?
Met vriendelijke groet,
namens de SP fractie,
Martine Feenstra

U bent hier