h

ARMOEDEVAL EN ARMOEDPACT

10 september 2020

ARMOEDEVAL EN ARMOEDPACT

Foto: SP

Op 3 september was er een avond over de armoedeval bij werk en de ontwikkelingen in het armoedepact. Tijdens deze avond werd een presentatie gegeven door Karen Nuland van Stimulanz over een onderzoek dat zij hadden gedaan naar de armoedeval in Midden-Groningen als je aan het werk gaat of op een andere manier meer inkomen krijgt.

Kortom bij welk inkomen krijg je ineens minder geld, terwijl je eigenlijk meer inkomen hebt. Het grootste gedeelte waardoor dit komt is door de landelijke regelingen (dus huurtoeslag, zorgtoeslag enzovoorts). Dus hier kunnen we als gemeente heel weinig aan doen. Ook als je de gemeentelijke bijzondere bijstand trapsgewijs nog zou toestaan voorkom je dit niet helemaal en de uitvoeringskosten voor de gemeente zullen enorm gaan stijgen. Wel werden ideeën als maatwerk en goede nazorg door de Peter Verschuren omarmd. Hij gaat hier zeker naar kijken. Ook is het niet-gebruik van alle regelingen nog steeds een probleem. Mensen zien door de bomen het bos niet meer en dit zou bespreekbaar gemaakt moeten worden in de spreekkamer. Ook komt er een armoedevalberekening vanuit het ministerie waardoor het makkelijker wordt om dit bespreekbaar te maken. Daarna kwam er een presentatie door Miriam Krans (armoederegisseur) over de ontwikkelingen in het armoedepact. Vooral het vergroten van het netwerk en dat armoede goed op de agenda van de politiek en maatschappij staan wordt als een voordeel gezien. Ook zijn er al verschillende coalities gestart die ook echt al punten bereikt hebben (bijvoorbeeld een moestuin, kinderdisco een leenlaptops). Maar blijft wel een feit dat het beter kan. Daarom wordt er nu een kerngroep van partners die een actieve bijdrage willen leveren gestart en wordt er een armoede-agenda opgesteld waarbij een groep zich richt op concrete activiteiten. De andere partners blijven betrokken via nieuwsbrieven en bijeenkomsten en kunnen een bijdrage leveren indien dat mogelijk is bij deze concrete activiteiten. Hopelijk wordt er zo minder gepraat en meer gedaan. Maar zoals Miriam Krans al aangaf: "Armoede bestrijden is moeilijk en gaat eigenlijk niet". Je kunt hoogstens naast de mensen staan en ze wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Daarna kwamen er nog een paar zeer bevlogen organisaties aan het woord die in de kerngroep zitten en dus echt actief naast de mensen staan (de Toverboom, Kledingbank Maxima en de Computerbank). Kortom een fijne avond waarbij weer eens extra duidelijk werd armoede voor enorm veel stress zorgt en dat je eerst die stress moet wegnemen voordat mensen over andere zaken kunnen nadenken.

U bent hier