h

‘We maken steeds de afweging of het nog uit te leggen is’

20 mei 2020

‘We maken steeds de afweging of het nog uit te leggen is’

Foto: SP

Na eerder in Oldambt heeft de SP zich nu ook in Stadskanaal teruggetrokken uit het college van B en W. Wethouder Lian Veenstra is opgestapt omdat ze, zoals zoals ze zelf zegt, ‘ervoor past om de kaalslag door te voeren.’ 

In Midden-Groningen zijn de financiële problemen niet veel anders. Hoe kijken fractievoorzitter Han van der Vlist en wethouder Peter Verschuren tegen de situatie aan?

Van der Vlist: ‘Als je in het dagelijks bestuur van de gemeente gaat zitten, neem je verantwoordelijkheid op je. Dan weet je dat er ook moeilijke besluiten op je weg komen. De vraag is: zijn die besluiten nog uit te leggen? Wij hebben hier stevige discussies gehad over de bezuinigingen, en geconcludeerd dat we ze nog voor onze rekening kunnen nemen. Maar we hebben ook duidelijk gemaakt dat er ook voor ons een moment kan komen dat we besluiten niet langer te rijmen zijn met ons politieke geweten.’ 

Verschuren: ‘Dat geldt ook voor mij. De financiële druk op de gemeenten is onvoorstelbaar. We moeten ons in allerlei bochten wringen om de begroting rond te krijgen en dat komt voor 100 procent door besluiten van het kabinet. Het is echt idioot hoe ‘Den Haag’ de gemeente dwingt tot onmogelijke keuzes. Tot nu toe kan ik de maatregelen nog verdedigen die we als college en raad genomen hebben. Bij een nieuwe bezuinigingsronde zal ook ik de afweging maken of het het nog wil en kan uitleggen.’ 

Van der Vlist: ‘Het wachten is op de begroting voor komend jaar. Daarvan hebben we nog geen beeld, al is wel duidelijk dat de vooruitzichten erg somber zijn. In het najaar zullen ook wij de balans opmaken: worden de mensen in Midden-Groningen er beter van dat de SP deel uitmaakt van het college van B en W? Of is het alleen maar kaalslag in de begroting? Daar gaan wij niet aan mee doen.

 

U bent hier