h

Zorg voor goede werkomstandigheden voor mensen in cruciale beroepen

9 april 2020

Zorg voor goede werkomstandigheden voor mensen in cruciale beroepen

Foto: SP

De SP-raadsfractie in Midden-Groningen maakt zich grote zorgen over de werkomstandigheden van mensen die werken in cruciale beroepen. En trekt daarover (schriftelijk) bij het college van burgemeester en wethouders aan de bel.

"Van thuiszorgwerkers komen signalen binnen dat zij hun
werkomstandigheden als onvoldoende veilig ervaren", schrijft SP-raadslid Martine Feenstra. "Zowel van werkers in de huishoudelijke zorg als de verpleegzorg komen er bij de SP signalen binnen dat er geen of nauwelijks geschikte mondkapjes zijn." Volgens de SP maken thuiszorgmedewerkers deze nu soms zelf. Dit garandeert volgens Feenstra onvoldoende veiligheid.

Angst en onzekerheid
Feenstra:"Daarnaast moeten thuiszorgwerkers in sommige gevallen zelf betalen voor handschoenen en desinfecterende middelen. Deze werkomstandigheden zorgen voor angst en onzekerheid onder thuiszorgwerkers en -cliënten. Dit leidt er in sommige gevallen toe dat cliënten hun zorg afzeggen. Dit kan leiden tot een toename van eenzaamheid, vervuiling en verwaarlozing."
Flexkrachten
Deze verhalen krijgt de SP-fractie in Midden-Groningen ook van mensen die in bejaardenhuizen en verpleeghuizen, schoonmaak, openbaar vervoer, retail- en detailhandel, industrie en kinderopvang werken. In deze sectoren werken ook veel flexkrachten.
Klachten
 De onzekerheid in werk en inkomen leidt ertoe dat mensen met klachten toch maar aan het werk gaan. Wanneer zij te lang afwezig zijn, verdienen zij minder en lopen het risico om er als eerste uitgegooid te worden. Dus gaan zij toch maar aan het werk. Het alternatief is namelijk verlies van werk en inkomen."
Onzekerheid
Flexwerk betekent in deze crisistijd, volgens de SP, naast onzekerheid voor de werkers ook een extra risico voor onze volksgezondheid. "Extra zuur is het dat zij die de bezuinigingen van de vorige crisis hard voelden,nu de cruciale beroepen zijn. Zij eisen al jaren meer waardering voor het werk dat ze doen. Ze kregen telkens nee te horen. En precies van hen wordt nu een groot offer gevraagd."
Alles aan doen
De SP vindt daarom dat het college van Midden-Groningen er alles aan moet doen om mensen die werken in cruciale beroepen de beste en meest veilige werkomstandigheden te garanderen. De controle hierop moet volgens de socialisten goed en streng zijn.

U bent hier