h

Ledenvergadering over bezuinigingen: kunnen we dit nog accepteren?

15 oktober 2019

Ledenvergadering over bezuinigingen: kunnen we dit nog accepteren?

Foto: SP

In aanwezigheid van RTV Noord besprak de ledenvergadering van de SP Midden-Groningen op 14 oktober de voorstellen van het gemeentebestuur om 2,5 miljoen per jaar te bezuinigen op de WMO en jeugdhulp. Het werd een levendige discussie.

Fractievoorzitter Martine Feenstra gaf aan wat de bezuinigingen inhouden en vertelde daarbij dat zo’n 700.000 euro geen gevolgen heeft voor de inwoners van de gemeente, en 1,8 miljoen wel. De grootste posten daarin zijn een bezuiniging van 500.000 euro ieder op jeugdhulp, WMO en de formatie van de sociale teams. Andere bezuinigingen raken onder andere het mantelzorgcompliment en de vergoeding van de medische keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart en de scootmobielverzekering.

Nieuw gemeentehuis schrappen levert niets op

Daarna was het woord aan wethouder Peter Verschuren die uitlegde dat de financiële situatie van de gemeente zo slecht is dat er wel bezuinigd moet worden en dat ook de andere onderdelen van de gemeente getroffen worden. Onder meer gaat er al 3,2 miljoen per jaar gekort worden op de gemeentelijke organisatie en gaat de OZB omhoog.

Verschuren ging vervolgens alle bezuinigingen op jeugd en WMO bij langs, waarbij hij aangaf dat het moet lukken om ondanks de kortingen de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Ook ging hij in op de kosten van het nieuwe gemeentehuis. ‘We horen vaak dat we beter daar op kunnen bezuinigen dan op de sociale taken. Maar afzien van de nieuwbouw levert echt niets op. De kosten het nieuwe gemeentehuis komen uit op 2,08 miljoen per jaar. Dan rekenen we alles mee: aflossing, rente en onderhoud, maar ook sloop, verhuiskosten en huur van tijdelijke huisvesting. De huidige drie gemeentehuizen kosten de gemeente 2,1 miljoen per jaar. Iets meer dus en dan rekenen we de kosten en werktijd van het heen en weer reizen nog niet mee.’

Martine Feenstra legde uit dat haar grote zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen voor een fors deel waren weggenomen door de toelichting in de raadscommissievergadering. En ze liet weten dat het SP-voorstel was overgenomen om de bezuinigingen op de gehandicaptenparkeerkaart en de scootmobielverzekering te compenseren voor de mensen met een minimuminkomen. Daarna was het woord aan de leden.

De grens is bereikt

Voor iedereen was duidelijk dat het een belangrijke taak van de SP is om het sociale gehalte van de gemeente hoog te houden en dat we niets te zoeken hebben in het college van B en W als het sociale afgebroken wordt. Sommigen trokken de conclusie dat deze bezuinigingen te ver gaan en dat de partij uit het college moet stappen. Anderen gaven aan dat deze maatregelen nog net aanvaardbaar zijn, maar dat hiermee echt wel de grens bereikt is. Tegenover de mening dat we door op te stappen de mogelijkheid verliezen om het beleid van het college bij te sturen, stelden anderen dat het belangrijker is om als SP nu een helder statement af te geven. Grote overeenstemming was er over de conclusie dat nog weer nieuwe bezuinigingen op het sociaal domein onaanvaardbaar zijn. Vrees voor die nieuwe bezuinigen is er wel: de gemeente moet haar uitgaven nog eens met 2 miljoen euro verlagen.

Aan het eind van de avond bedankte voorzitter Han van der Vlist de aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan de geanimeerde discussie. Het woord is nu aan de raadsfractie. Voor 17 oktober zal die op basis van de meningen van de leden en alle andere informatie die ze heeft haar standpunt bepalen.

U bent hier