h

Bijdrage Han op Partijraad.

26 juni 2019

Bijdrage Han op Partijraad.

Een kleine 45 jaar geleden kwam ik via een vriend in aanraking met de SP. De SP was niet echt een partij maar meer een beweging. We volgden scholingen en streden tegen het kapitalisme in woord en zeker ook daad.

Huizen werden gekraakt, terreinen bezet, acties gevoerd met bewoners voor betere leefomstandigheden. We hebben het politiebureau vaak van binnen gezien.

In Zoetermeer verrees een medisch centrum waar mensen zonder belemmering naar binnen konden.

Bij elke actie die we voerden vertelden we waar we voor stonden. Strijd tegen het kapitalisme. Denk bijvoorbeeld aan de staking van de Rotterdamse havenarbeiders en de strijd tegen de vervuilende industrie op de Maasvlakte. We hadden er veel plezier om de acties op te zetten en uit te voeren. Het is toch geweldig als je wat kan bereiken.

Dit is waarom ik lid ben geworden van de SP. Strijden met de mensen tegen onrecht. Verkiezingen waren niet het hoofddoel. De mensen stonden centraal en niet de zetels.

Dit is geen een “opa vertelt” verhaal. De principes waar we toen voorstonden gelden nu nog steeds. Daarom ben ik ook nog steeds lid van onze partij.

Er is vaker, ook intern, kritiek op onze partij. Over de kritiek die ik nu hoor maak ik me echter grote zorgen. Wij zijn allemaal socialisten. Wij staan voor onze idealen en strijden tegen het neoliberalisme.

De laatste partijraad hebben wij ons unaniem uitgesproken voor een hardere en duidelijke lijn. Nu hoor en lees ik dat leden zich excuseren voor m.n. het Brusselmans filmpje. Dan denk ik waarom verdorie excuses en niet het grote verhaal vertellen wat er in het filmpje zit. Zijn de zetels zo belangrijk geworden?

Ik vraag me ook af: Waar was de tweede Kamerfractie. Zij waren toch ook op de vorige partijraad. Waar was het bestuur. Optredens in de media waren niet helder . Ook daar kwam ons verhaal niet uit de verf. Ook in de lijsttrekkers debatten kwam onze visie niet goed naar voren

Waarom geen vervolg filmpjes gemaakt waarin ons verhaal duidelijk naar voren komt?

Hoe nu verder?

De ingezette lijn is goed. Een harde en duidelijke lijn. Het gaat volgens mij om de invulling van die lijn.

Leer van de geschiedenis. De invulling van onze strijd was toen duidelijk en uitgevoerd door de hele partij.

Kijk naar afdelingen die acties met mensen voeren. Acties met een helder verhaal, gecompleteerd met avonden waarin onze visie wordt besproken.

Heb plezier in wat we doen. Het is toch geweldig om iets voor anderen te kunnen betekenen en resultaten te halen.

Kom op ga terug naar de waarden van onze partij, en laten we ons manifesteren als echte socialisten.

De staat verdrukt, de wet is gelogen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
Tot merg en been wordt de arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn het moe naar anderer wil te leven;
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

(citaat uit de Internationale)

U bent hier