h

Motie één loket voor mijnbouwschade

11 april 2019

Motie één loket voor mijnbouwschade

Foto: Maarten Kluit

Op 28 maart heeft de SP samen met de Christen Unie, Groen Links, de VVD, het CDA, de PVDA en D66 een motie ingediend. Deze motie werd gesteund door Gemeentebelangen Midden-Groningen. De enige partij die deze motie helaas niet steunde was Leefbaar Midden-Groningen.

Veendam

De SP fractie in Veendam heeft deze motie eerder ingediend. De fracties van de SP Veendam en de SP Midden-Groningen werken, daar waar het kan, samen op het mijnbouwdossier. Samen sta je sterk!

Doel motie

De minister heeft het voornemen om schades door gaswinning te laten vallen onder het loket “Instituut mijnbouwschade Groningen” en overige schades door mijnbouw, denk aan de zoutwinning, onder te brengen bij een commissie mijnbouwschade. Om te voorkomen  dat onze inwoners niet goed geholpen worden en om kastje-muur praktijken te voorkomen willen wij naar één loket binnen onze provincie.

Bewijsvermoeden

In deze motie wordt niet alleen gevraagd om één loket, er wordt ook gevraagd om hierbij uit te gaan van het bewijsvermoeden zodat overal hetzelfde, eerlijke regime van toepassing is.

Uitleg bewijsvermoeden: Indien binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk schade ontstaat, die naar zijn aard mijnbouwschade zou kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade door de aanleg of exploitatie van het mijnbouwwerk veroorzaakt is.

Dus niet de eigenaar van het object moet aantonen dat het gaat om mijnbouwschade, laat de NAM of Nedmag maar aantonen dat het niet zo is.

U bent hier