h

Han van der Vlist

Ik ben al heel vroeg in aanraking gekomen met de SP. Tijdens mijn studie aan de pabo in Den Haag ben ik lid geworden van de SP. De SP was heel actief in de wijken, stond dicht bij de mensen en had ook oog en oor voor de mensen die het moeilijk hadden. Solidariteit was toen al het sleutelwoord.
Dit sprak mij zo aan dat ik actief betrokken raakte bij het werk van de SP. 12 Jaar geleden ben ik in Harkstede komen wonen.
Ik wil graag de politiek dichter bij de mensen brengen. Een gemeenteraadslid moet tussen de mensen staan en weten wat er leeft.
Ik ben in hart en nieren een onderwijs man en wil me ook graag hiervoor inzetten. Daarnaast wil ik de maatschappelijke betrokkenheid van de sportverenigingen vergroten. 

U bent hier